Samen de schouders onder een veilige Gestelse buurt

2 april 2021
Luchtfoto

We werken aan een mooie, veilige Gestelse buurt waar bewoners prettig samenwonen. Dat doen we met bewoners en organisaties samen. Een van de manieren is de veiligheidsactie van 1 april, waarin we onder meer met de politie optrokken. We keken onder meer naar verkeersveiligheid en criminaliteit, maar vroegen bewoners ook naar hun veiligheidsgevoel. 

Burgemeester Jack Mikkers: “We vinden het belangrijk dat iedere bewoner zich veilig en prettig voelt in de eigen buurt. Criminaliteit pakken we aan, maar we gaan ook graag het gesprek aan met bewoners. Soms gebeurt dat heel zichtbaar, zoals gisteren in de Gestelse buurt. De actie is er een van meerdere. Doel is de buurt mooier, veiliger en leefbaarder te maken. Samen zien we meer dan alleen: daarom werken we samen met bewoners en organisaties.”

Verkeer

Verkeersveiligheid en parkeren zijn belangrijke thema’s voor bewoners van de Gestelse buurt. Omdat zij aangaven dat er vaak te hard wordt gereden, voerden we snelheidscontroles uit. Dit deden we onder meer in de Rodenbachstraat, waar geen overtredingen werden vastgesteld. Op het kruispunt Gestelseweg-Brabantlaan  waren er 15 bekeuringen voor snelheidsovertreders die allen harder reden dan 65 kilometer per uur.
Ook hebben we opgetreden tegen verkeerd geparkeerde auto’s, die een probleem vormen in de buurt. Achtergelaten auto’s of wrakken horen niet in de Gestelse buurt thuis en moeten daarom binnen een week worden verwijderd. De eigenaren van geparkeerde aanhangwagens moeten hun voertuig voortaan elders neerzetten.

Prettig wonen

Het viel ons op dat in de Gestelse buurt relatief veel camera’s bij woningen hangen. Mede daarom vroegen we bewoners naar hun veiligheidsgevoel en welbevinden. Bewoners gaven aan welke situaties in de buurt daar invloed op hebben. Hierdoor kunnen we in de toekomst beter actie ondernemen en bijdragen aan het gevoel van veiligheid.

Criminaliteit

Tijdens de actie hadden gemeente en politie ook oog voor criminaliteit in de wijk. Zo werd geconstateerd dat in een bedrijfspand na sluitingstijd te veel personen samenkwamen ondanks de coronaregels. Daarnaast was er sprake van fraude met de elektriciteit- en gasmeter, die door de netbeheerder werd afgesloten. Het onderzoek naar deze fraude is ingesteld. 
Tenslotte werd geconstateerd dat een groep jongeren zich hinderlijk ophield in de Hildebrandstraat. Eén van deze jongeren bood daarbij drugs aan een voorbijganger, waarop deze werd aangehouden. Op basis daarvan werd nader onderzoek in de woning van deze verdachte ingesteld.

Preventie en advies

We gaven ook advies over het voorkomen van autocriminaliteit.  Eigenaren van auto’s kregen de kans om hun kentekenplaat zodanig vast te zetten dat zij minder kans lopen op diefstal. Ruim 20 autobezitters maakten hier gebruik van.

De Gestelse buurt werkt!

De komende jaren werken we samen met bewoners, BrabantWonen, Farent en Politie om de Gestelse buurt nog mooier, veiliger en leefbaarder te maken. Dat doen we volgens buurtvisie ‘De Gestelse buurt werkt’. We willen onder meer de overlast en criminaliteit in de buurt verminderen. De veiligheidsactie van vandaag is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen.