Samen verder na de coronacrisis

29 april 2021
Luchtfoto van de Spoorzone door Marcel Willems

Corona heeft invloed op de samenleving, dat weten we. Het afgelopen jaar heeft het college al veel maatregelen genomen. Gericht op helpen, ondersteunen en bieden van perspectief. Tot april 2021 is hier ongeveer 39 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag vormt wat we het Bosch Herstelfonds Corona zijn gaan noemen. Een groot deel van dat bedrag komt van middelen van het Rijk. We vinden het nodig om verder te kijken. Want hoe zijn onze inwoners, bedrijven en instellingen er aan toe? Hoe staat ’s-Hertogenbosch ervoor? Het college heeft dit in beeld gebracht. Burgemeester en wethouders:

“Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen erop rekenen dat we de helpende hand bieden daar waar het nu nodig is. Tegelijk werpen we een blik verder vooruit. Want deze crisis heeft brede gevolgen. Welke, dat kunnen we nog niet precies inschatten. Wel kunnen we thema’s benoemen die ook de komende jaren meer aandacht nodig hebben. Zo zijn we beter voorbereid op wat nog komen gaat, en kunnen we verder bouwen op onze aanpak van helpen, ondersteunen en perspectief wanneer dat nodig is.”

Zoals gezegd, er zijn verschillende onderwerpen die de komende tijd aandacht vragen. Het gaat onder ander om het volgende.

Gelijke kansen voor inwoners

Corona raakt iedereen, maar sommige mensen harder. Het risico dat we zien, is dat verschillen toenemen. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, meedoen en talentontwikkeling. We willen ervoor zorgen dat ook de inwoners die hard geraakt worden weer de kans krijgen om uit deze crisis te komen. Met extra aandacht voor kinderen, jongeren en inwoners met een minder sterke sociaaleconomische status.

Herstel en behoud van het sociaal weefsel in stad, wijken en dorpen

Corona is een aanslag geweest op de ontmoeting van elkaar. Het is de vraag of dit ‘oude normaal’ weer in een zelfde vorm terugkeert. Er zijn ook zorgen bij verenigingen over hun toekomst. Ontwikkelingen in bijvoorbeeld sport, cultuur, horeca kunnen ervoor zorgen dat er nieuwe manieren van meedoen komen. Hoe bewegen we mee met dit soort veranderingen? Want we willen de breed gevoelde wens en noodzaak voor ontmoeting, saamhorigheid en ‘thuisgevoel’ blijven faciliteren.

Arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen

De uitdaging op de arbeidsmarkt kent twee kanten. We houden rekening met meer werkloosheid en inwoners die een uitkering nodig hebben. In andere sectoren verwachten we dat er meer personeel nodig is. Zoals in een groeisector als ICT in onze gemeente. De begeleiding van ‘werk naar werk’ is dan een kans. Deze coronacrisis maakt ons weer het belang van een leven lang ontwikkelen duidelijk. Het opdoen van nieuwe vaardigheden stelt ons in staat mee te blijven doen en ons aan te passen aan een veranderende economie en arbeidsmarkt.

Versnelling en ook mooie gevolgen

Op verschillende vlakken zien we dat corona een versneller op al bestaande ontwikkelingen is. Denk dan aan thuiswerken, thuisonderwijs, online shoppen, online take-away, ‘zoomen’ met vrienden, de ommetje-app, concerten streamen, zorg op. Omdat digitalisering al een bestaande trend was, is de verwachting dat een deel hiervan structureel blijft.

Ook zijn er een aantal andere positieve kanten aan deze corona-tijd. Die we hopelijk zo veel mogelijk mee kunnen nemen naar de situatie ná corona. Zo komt uit ons inwonersonderzoek naar voren dat zij schone lucht en minder files als positief gevolg van de crisis ervaren. We zien een nieuwe saamhorigheid en nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief. En er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan. De Bossche Zomer en Crew Against Corona zijn daar prachtige voorbeelden van.