Tijdelijke ondersteuning kosten (TONK) versoepeld

30 april 2021
Foto van geld met rekenmachine met daarop de tekst "corona"

Veel inwoners kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Vooral mensen die te maken hebben met een inkomensdaling en toch flinke woonlasten moeten betalen. Tot nu toe maakten weinig inwoners gebruik van de TONK. Daarom heeft het college besloten om de regels te versoepelen.

Aangepast

Wethouder Huib van Olden: “We hadden op zo’n duizend aanvragen gerekend, maar tot nu toe hebben we slechts honderd aanvragen binnen. Met een aanpassing van de regels kunnen meer mensen alsnog in aanmerking komen. We hebben ook de bijdrage verhoogd tot maximaal € 1.000,- per maand. De regeling is namelijk echt bedoeld voor huishoudens die het door de coronacrisis financieel extra moeilijk hebben.”

Opnieuw

De gemeente gaat alle ontvangen aanvragen opnieuw bekijken. En we nodigen iedereen uit om nog eens te kijken naar de voorwaarden en een aanvraag in te dienen. De gemeente benadert ook alle ondernemers die gebruikmaken van andere regelingen zoals de Tozo.

Voor welke periode kunt u TONK aanvragen?

TONK geldt voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. Aanvragen kan tot 15 juli 2021, eventueel met terugwerkende kracht. Vraagt u TONK deze maand aan? Dan kan deze ingaan op 1 januari 2021 als dat nodig blijkt.

Informatie en aanvragen

Op deze pagina leest u meer over de TONK en kunt u digitaal een aanvraag indienen.