Toekomst Dierentehuis met nieuw bestuur

8 april 2021
Kat

Als gemeente hebben we de wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen en er voor te zorgen. In ’s-Hertogenbosch doet dat de stichting Dierentehuis. We zijn al enige tijd in overleg met het bestuur van het Dierentehuis. Vooral over de subsidie die de stichting kreeg van de gemeente en de verantwoording daarover. Dat liep niet goed. Om dat probleem op te lossen, heeft een commissie onderzoek gedaan. Deze heeft een onafhankelijk advies uitgebracht, dat we helemaal overnemen. 

De commissie adviseert een nieuw bestuur van het Dierentehuis. Ook constateerde zij dat er geen financiële of andere onregelmatigheden zijn. Wel is de financiële situatie zo zorgelijk, dat we nu gaan doorpakken. Voor de gemeente en het bestuur staat de toekomst van het Dierentehuis voorop. Het zittende bestuur heeft dan ook aangegeven ruimte te maken voor een nieuw bestuur. En te zorgen voor een goede overdracht. Wethouder Mike van der Geld: 

“Het is voor ons allemaal goed dat we verder kunnen. Voor het dierenwelzijn en het maatschappelijk belang van het Dierentehuis. De commissie dank ik voor haar gedegen onderzoek. Het bestuur voor haar inzet met hart en ziel in de afgelopen jaren. Het is nu tijd voor de toekomst. Daar gaan we met een nieuw bestuur mee aan de slag.”

Het nieuwe bestuur gaat aan de slag met het financieel en organisatorisch orde op zaken stellen.  Ook gaan ze een bedrijfsplan opstellen. Dat plan richt zich ook op versterking van regionale samenwerking met andere partners.  

Samenstelling commissie

De commissie telt 3 personen. Dat zijn  mevrouw J. Eugster, mevrouw I. Woestenberg en de heer L. van Heugten. De commissie is ingesteld door het college van burgemeester en wethouders, met instemming van het bestuur van het Dierentehuis.