Volgende stap Brabantbad!

28 april 2021
Brabantbad: Prins Hendrikpark

Op de plek van het voormalige Brabantbad in ’s-Hertogenbosch is een nieuw plan ontwikkeld met circa 180 appartementen. Veel Bosschenaren hebben op de locatie van het oude Brabantbad leren zwemmen. De plek Brabantbad ligt in het Prins Hendrikpark. Op deze plek is al vele jaren woningbouw mogelijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch en Heijmans hechten veel waarde aan het maken van passende plannen. Daarom hebben we via een omgevingsdialoog vier weken aan iedereen de vraag gesteld: wat vind je van het plan? De resultaten zijn nu bekend.

Meer dan 1700 ingevulde vragenlijsten

Meer dan 1700 mensen hebben de vragenlijst over het plan Brabantbad ingevuld. Uit de vragenlijst blijkt dat veel mensen er graag willen wonen. Daarnaast laat het zien dat veel mensen kritisch zijn en negatief staan tegenover het plan. 

Wethouder Roy Geers: “We hebben veel reacties ontvangen, positieve en negatieve. Alle reacties zijn waardevol. Enerzijds tonen ze aan dat er een grote behoefte is op deze locatie in één van de circa 180 appartementen te wonen. Anderzijds zien we dat er grote waardering is voor het huidige Prins Hendrikpark. We willen deze bouwlocatie dan ook anders benutten dan het oude plan dat veel park in beslag neemt. Via een werkgroep werken we ook aan de inrichting van de groene ruimte rondom de drie torens.”

Wat gaan we doen met de resultaten van de vragenlijst? 

Het plan Brabantbad met de drie woontorens is sterk verbeterd vergeleken met het oude plan in 2010. We hebben geluisterd naar de destijds geuite kritieke punten, zoals minder bebouwing in het park en meer zicht door het park over het water. Het college B&W heeft de keuze gemaakt om verder te gaan met het plan. Wel met een toevoeging. Door de resultaten van het omgevingsdialoog voegen we een opgave toe: bij de uitwerking van het plan moet voldoende aandacht zijn voor de openheid van het park. En we zetten bij de inrichting van het park via co-creatie in op verbetering van de kwaliteit en levendigheid van het park. Als laatste wordt ingezet op functies in de plint die een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid van het park. Zodat dit ook een meerwaarde is voor de wijk. We richten binnenkort een werkgroep op waarin mensen hierover kunnen meedenken. 

Tijd voor de volgende fase

De komende periode gaan we verder met de uitwerking van het plan. Mensen die op de hoogte willen worden gehouden kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief. We starten met onderzoeken (onder andere windstudie, zonstudie, geluid etc). Zo zorgen we voor een vollediger antwoord op gestelde vragen. Deze onderzoeken zijn onderdeel van de ruimtelijke toelichting. Dit doen we om dit jaar nog een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Meer informatie over plan Brabantbad en de resultaten

Alle informatie over plan Brabantbad en de resultaten van de vragenlijst vind je op www.denbosch.nl/brabantbad.