Begeleide manifestatie Walk of Freedom in ’s-Hertogenbosch

12 mei 2021
Luchtfoto van de stad

De gemeente bereidt zich voor op een aangekondigde manifestatie op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei). De manifestatie is gericht tegen het huidige coronabeleid van het zittende demissionaire kabinet. De voorbereiding is ingezet samen met politie en openbaar ministerie.

Demonstreren is een grondrecht. Daar kunnen we wel regels aan stellen. Afgelopen week is in gesprek met de organisator van de demonstratie gekeken op welke wijze dit gastvrij, maar ook veilig en verantwoord kan. Voor wat betreft de bijeen te komen locatie was ons voorstel de Pettelaarse Schans. De organisator is hier niet mee akkoord gegaan en heeft via sociale media een annulering van de demonstratie gemeld. Hij heeft vervolgens tevens aangegeven informeel naar de binnenstad te willen komen. Dat willen we voorkomen, want op Hemelvaartsdag willen we geen demonstratie(s) tussen het doorgaans wat ruimer aanwezige publiek en we willen geen overlast voor bezoekers, ondernemers en inwoners. Om die redenen hebben we vandaag de organisator een begeleide manifestatie voorgesteld rond de binnenstad. Hiermee is de organisator akkoord gegaan en vindt de begeleide manifestatie onder de naam Walk of Freedom plaats.

Een begeleide manifestatie houdt in dat we een bredere samenkomst om te protesteren accepteren en de route van die manifestatie alleen onder begeleiding plaatsvindt. Op deze wijze kunnen we iedereen gastvrij ontvangen, maar hebben we tegelijk oog voor de beheersbaarheid en veiligheid. Met dit concept hebben ook andere steden (Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) goede ervaringen.

De looproute van de manifestatie in ’s-Hertogenbosch is met de organisator afgestemd. Vanaf 14.00 uur vangt de manifestatie aan op het middenterrein van de Stationsweg, Does de Willeboissingel, Wilhelminaplein, Parklaan, Spinhuiswal, Zuidwal, Hekellaan, Zuid-Willemsvaart, Oliemolensingel, Havensingel en eindigt rond 16.00 uur bij het startpunt, de Stationsweg.

Vooralsnog is het onduidelijk hoeveel mensen op deze manifestatie afkomen. De aantallen variëren van een paar honderd tot een paar duizend. Hier bereiden de gemeente en politie zich op voor. Met de gestelde uitgangspunten gastvrijheid, beheersbaarheid en (verkeers)veiligheid én uitgaande van de gemaakte afspraken met de organisator, hebben wij vertrouwen dat de begeleide manifestatie ordelijk en rustig verloopt. Mochten zich incidenten voordoen, dan wordt ingegrepen. Ook hiervoor worden gerichte maatregelen voorbereid. Omdat de manifestatie is gericht tegen de corona-maatregelen, verwachten wij dat de protesterende aanwezigen die richtlijnen negeren. De organisator zal hier dan op worden aangesproken en in het uiterste geval kan de manifestatie beëindigd worden.