Bewoners kiezen locaties nieuwe bomen Zuid

28 mei 2021
Autoweg in de wijk Zuid

In de wijk Zuid gaan we bomen planten op plekken die bewoners zelf kiezen. Bewoners kunnen tot 1 augustus 2021 doorgeven waar ze een extra boom willen. Wij beoordelen deze locaties. Is de locatie geschikt? Dan planten wij hier in het komende plantseizoen (oktober – maart) een boom.

Wethouder Mike van der geld (Energie en Klimaat): “Mooi om samen met bewoners te bepalen waar extra bomen komen, zij kennen hun buurt immers het best. Samen zorgen we voor een duurzame vergroening in versteende buurten. Deze aanpak sluit goed aan bij de ambities in het kader van ’s-Hertogenbosch groen en klimaatbestendig (pdf).”

Bomen zijn belangrijk

Bomen brengen niet alleen groen en sfeer in de straat, ze houden ook water vast bij hevige regenval en geven schaduw bij hitte. Vanwege de klimaatverandering hebben we extra groen in de toekomst hard nodig. Ook zijn bomen belangrijk voor verschillende dieren. Ze zorgen voor schuilplaatsen en voedsel voor bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en insecten.

Geslaagde proef Muntel/Vliert

Het is niet de eerste keer dat we bewoners vragen waar ze een boom willen. Vorig jaar hebben we deze werkwijze toegepast in de wijk Muntel/Vliert. Dit was een zeer geslaagde proef! We hebben veel reacties ontvangen en 72 nieuwe bomen geplant.

Ga voor meer informatie of het doorgeven van een geschikte locatie naar www.s-hertogenbosch.nl/nieuwebomen.