Denk mee over nieuw stedelijk wonen

18 mei 2021
Animatie voormalig Bastion Hotel

Hoe wordt het gebied rond het voormalige Bastion Hotel een levendige stadswijk? De Gemeente ‘s-Hertogenbosch groeit en zet met de ontwikkeling van het gebied rondom Station Oost een grote stap naar aangenaam grootstedelijk wonen, in een groene leefomgeving. Op termijn worden ruim 2.000 woningen gebouwd. De ambities voor het gebied rondom station Oost zijn vastgelegd in het ambitiedocument ‘Omgeving station Oost, grootstedelijk wonen in een groene leefomgeving’. De volgende stap is het uitwerken van de plannen. Het eerste gebied om tot planvorming te komen, is het gebied rondom het voormalige Bastion Hotel. En ook daarvoor wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken.

Meedenken en meedoen

Het voormalige Bastion Hotel ligt direct ten noorden van het station. Deze locatie ligt heel centraal, en het groen en het buitengebied zijn binnen handbereik. Verantwoordelijk wethouder Roy Geers: “Het gebied is nu nog rommelig, maar dat gaat veranderen. In het voorproces hebben we daar uitgebreid met de omgeving over nagedacht. Vanuit het dromen, dat resulteerde in het Ambitiedocument, maken we nu graag de volgende stap naar een concreet plan voor deze locatie. Samen met de omgeving en met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ik nodig iedereen uit om mee te doen en mee te denken.”

Meedenken kan via het platform samen.s-hertogenbosch.nl/stationoost. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website ook aanmelden voor een online bijeenkomst. De eerste vindt plaats op 25 mei. 

Met de input uit de participatie met de omgeving en van deskundigen kan de gemeente verder met het opstellen van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied rondom het Bastion Hotel. Het streven is om deze uitgangspunten tegen het einde van dit jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. Begin 2022 kan dan de volgende stap worden gezet in de planontwikkeling van dit gebied.