Raadsavond Informeren & Ontmoeten dinsdag 25 mei

17 mei 2021
De raadzaal van bovenaf gefotografeerd

Op dinsdag 25 mei vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/raadsavond of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

  • voorjaarsnota 2022;
  • jaarverslag en jaarrekening 2020;
  • zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
  • zienswijze begroting 2022 GGD Hart voor Brabant;
  • actualisatie begroting 2021;
  • gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
  • zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio NO-Brabant;
  • zienswijze jaarplan en begroting RNOB (Regio Noordoost Brabant) 2022.

Op de website van de gemeenteraad staat meer informatie over deze onderwerpen.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 31 mei besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 16 juni, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.