Huis73, nog meer dé plek voor iedereen!

10 juni 2021
Fotodoorkijk vanaf boven op de huizen in Den Bosch

Een plek voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch van alle leeftijden. Om talenten verder te ontwikkelen, laaggeletterdheid tegen te gaan, leesplezier te vergroten of muziek te maken. Een plek waar inwoners digitale en 21ste eeuwse vaardigheden kunnen  leren. Dat biedt Huis73.  Landelijk zien we dat vergelijkbare ‘huizen’ steeds meer mensen trekken. We willen op die brede plek die Huis73 biedt, investeren. Daarom zijn aanpassingen aan de gebouwen op de Hinthamerstraat 72 en 74 nodig. Die richten zich op het samenvoegen en moderniseren van de panden. Om de plannen hiervoor uit te werken vraagt het college 1,2 miljoen euro. De gemeenteraad spreekt 13 juli over dit voorstel.

Een plek voor iedereen

Wethouder Mike van der Geld (Cultuur): “Kennis en ontmoeting vinden we belangrijk, voor alle inwoners. Huis73 heeft daarin een belangrijke plek, voor inwoners uit alle wijken. Het college steunt de weg die Huis73 wil inslaan om daar verder vorm aan te geven. Zodat het een plek wordt waar alles samenkomt. Een plek voor ontmoeting en verwondering. Met kennis voor iedereen. Leren, onderzoeken, ondernemen, creëren, exposeren en presenteren.

Meer bezoekers goed voor economie

Met een nieuw en duurzaam onderkomen van Huis73 verwachten we ook een impuls te geven aan de binnenstad. Want de aantrekking van Huis73 voor alle inwoners, zorgt voor veel meer bezoekers. Daarmee is de investering ook goed voor de lokale economie.

De historische panden, die van grote waarde zijn in de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, blijven voor iedereen toegankelijk. In Huis73 kan iedereen gewoon komen zonder dat je verplicht iets te drinken of eten moet kopen.