Zonnevelden buiten Duurzame Polder

11 juni 2021
Foto van een schaap op een grasveld voor een scherm van zonnepanelen

Bedrijven en inwoners konden met voorstellen komen voor zonneveld-projecten op gemeentegrond. Daar hebben we eind vorig jaar een oproep voor gedaan. De vraag was gericht op maximaal 100 ha. zonnevelden. We hebben nu een beoordeling gemaakt van de ideeën. Alles samen zou dat zo’n 53 hectare aan zonnevelden zijn. Het college legt deze beoordeling nu voor aan de raadscommissie Omgeving van 29 juni.

Wethouder Mike van der Geld (Klimaat en Energie): “Besparen en opwekken van energie is nodig om te komen tot een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Want we hebben samen als doel in 2050 energieneutraal te wonen, werken en leven! Goed om te zien dat er in ’s-Hertogenbosch animo in de samenleving is om duurzame energie op te wekken. Het is nu eerst aan de gemeenteraad om te bepalen hoe we verder gaan met zonnevelden buiten de Duurzame Polder”.

Positief beoordeeld

De plannen die we kregen, moeten haalbaar, uitvoerbaar en goed inpasbaar in het landschap zijn. Om plannen daar op te kunnen beoordelen, hebben we een selectieleidraad gemaakt. Daarin is uitgelegd waar de plannen inhoudelijk aan moeten voldoen en de wijze waarop die ingeleverd kunnen worden. Belangrijk selectiecriterium is bijvoorbeeld dat de zon-opwek alleen kan in bepaalde landschapstypen. Hiermee blijft het open landschap van de gemeente behouden.

In totaal hebben we 9 plannen positief beoordeeld. Hiervan zijn er 8 op land en 1 op water. Het plan voor zon-op-water is op de Rosmalense Plas. De plekken op land zijn als volgt:

  • 4 plekken sluiten aan op de snelweg. 2 daarvan zijn in de Dungense Polder. De andere 2 ten zuiden van de A59 Oost, nabij afrit Nuland en afrit Kruisstraat.
  • 1 plan is in een kleinschalig landschap aan de Graafsebaan ten zuiden van de A59 Oost.
  • 1 plan grenst aan het bedrijventerrein Kruisstraat.
  • 1 plan is in een kleinschalig landschap nabij Rosmalen (voormalige vuilstort aan de Oude Baan Oost)
  • 1 plan ligt binnen de snelwegzone (A59-Oost), op geluidsschermen en bermen.

Indieners plan zelf aan de slag

Als de raad het eens is met de gekozen lijn, wordt een besluit genomen over de selectie van de plannen. Daarna kunnen initiatiefnemers starten met de haalbaarheidsfase. Zodra deze fase succesvol is afgerond, kan er een vergunningsprocedure worden opgestart. Mensen die bezwaar willen maken tegen de plannen, kunnen dat dan doen.

In de haalbaarheidsfase,  is het gesprek met de omgeving de eerste stap. We vinden het belangrijk dat  omwonenden goed geïnformeerd zijn en aan de voorkant kunnen meedenken bij het initiatief. Dat geldt ook voor  het uitwerken van de mogelijkheden van lokaal eigendom. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het in gesprek gaan en blijven. Een ander belangrijk element in deze fase is de technische haalbaarheid. Hierin moet o.a. verder worden uitgewerkt hoe het project kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zonnevelden en de RES 1.0

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 ingestemd met de opgave voor duurzame energie tot 2030 via de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Daarbij is besloten dat die opgave geldt voor de Duurzame Polder. Die opgaven kan worden verminderd door de opwek van duurzame energie van zonnevelden buiten die polder via de uitvraag van max. 100 ha. zonnevelden.