Bouw deelgebied F Gasthuiskwartier stap verder

16 juli 2021
Bouwplaats werkzaamheden Gasthuiskwartier

De woningmarkt in Nederland, en ook die in Den Bosch, staat onder druk. Daarom werken we, waar dat kan, mee aan het mogelijk maken van nieuwbouw. Het Gasthuiskwartier is een van de locaties waar dat mogelijk is. Nu gaat het bouwplan voor deelgebied F in procedure. Het college vraagt voor het verlenen van de  omgevingsvergunning voor het bouwplan, instemming aan de gemeenteraad. 

78 appartementen

Met de bouw van deelgebied F komt de ontwikkeling van het Gasthuiskwartier weer een stap verder. Het gaat om de nieuwbouw van circa 78 appartementen en commerciële ruimte in de binnenstad. 36 woningen hiervan vallen in de categorie sociale huur en/of goedkope koopwoningen. 

115 woningen

Op de locatie Bloemenkamp (voormalige zusterflat) staan nu 115 sociale huurwoningen gepland. Daarmee worden eerder gemaakte afspraken over het aantal te bouwen betaalbare woningen in het Gasthuiskwartier ruimschoots gehaald. 40% van het aantal te bouwen woningen in het gehele plan valt in de categorie sociale huur en/of goedkope koopwoningen.

Klankbordgroep positief 

De concept plannen voor deelgebied F zijn besproken met de klankbordgroep GZG. Hierin zitten het Centrummanagement, de BLB en de Bossche Monumenten Belangenorganisaties. Zij reageren positief op de plannen. 

Fietskelder met 1000 plekken

Onder de 78 appartementen van deelgebied F moet een fietskelder komen voor zo’n 1.000 fietsen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag. Ook draagt deze voorziening bij aan de inzet op slimme, schone en duurzame mobiliteit.