Definitief ontwerp Van Berckelstraat

15 juli 2021
Tekening impressie Van Berckelstraat

De Van Berckelstraat wordt ingericht als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Het college heeft deze week het definitieve ontwerp vastgesteld.

Wethouder Kâhya: “De Van Berckelstraat functioneerde niet goed. De doorstroming, verkeersveiligheid en het comfort voor het langzaam verkeer en OV was onder de maat. Dit, terwijl deze straat een belangrijke rol speelt in de bereikbaarheid van de binnenstad. Met maar liefst 8.000 fietsbewegingen is de fiets op deze route verreweg de grootste gebruikersgroep. Met het definitieve ontwerp verbeteren we de verkeersveiligheid. We zorgen voor een veilige en prettige route voor het langzaam verkeer van en naar de binnenstad. De lijnbus is als gast welkom op deze route. Ook zorgen we voor meer groen in de openbare ruimte. En dat is goed nieuws voor de bewoners. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de binnenstad en ondernemers in het gebied bereikbaar zijn en blijven.”

Hoe ziet het ontwerp er uit?  

Het definitief ontwerp is op de projectpagina te bekijken. Fietsers krijgen ruim baan in de Van Berckelstraat en op de Kasterenbrug. De fietsstraat zelf bestaat uit twee rode rijstroken met daartussen een middenstrook. Dat zorgt ervoor dat busverkeer op natuurlijke wijze achter de fietsers blijft. Dit maakt het veiliger voor hen.De Kasterenbrug krijgt ook rood asfalt. Een middenstrook is hier niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte. Naast bromfietsers en openbaar vervoer staan we ander verkeer hier niet toe.

We zorgen ook voor meer groen in de straat. Dit doen we door over de volledige lengte plantvakken met verschillende soorten planten aan te brengen. En zuilen voor klimplanten.  

Er geldt straks een maximum snelheid vanaf de Zuid-Willemsvaart/Kardinaal van Rossumplein tot en met de Jan de la Barlaan (tot de Pelssingel) van 30 km/u. De kruising met de Zuid-Willemsvaart/Kardinaal van Rossumplein nemen we mee bij de herinrichting van de Binnenstadsring.

De autobereikbaarheid blijft overal gewaarborgd. De Rückertbrug stellen we in twee richtingen open. Dit was in de proefperiode niet het geval. Ook tussen de Vliertstraat en de Van Berckelstraat (aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart) is tweerichtingsverkeer mogelijk. Hiermee verlagen we het aantal oversteekbewegingen op de Van Berckelstraat.

Aanvullende maatregelen

We beseffen dat de nieuwe inrichting voor sommige bewoners een verandering met zich meebrengt, daarom passen we in de omgeving ook maatregelen toe. Op plekken waar de toenames van autoverkeer groter wordt en waar het effect heeft (Van der Weeghensingel / Pelssingel), zetten we in op snelheidsremmers. Hiermee komen we tegemoet aan de aandachtspunten die we hebben opgehaald van omwonenden en belanghebbenden.

We kiezen voor camerabewaking met kentekenherkenning. Zo houden we de naleving van de inrichting in de gaten.

Voorbereidingen

Nu het college het ontwerp heeft vastgesteld, publiceren we ook het definitieve verkeersbesluit gepubliceerd. Tot 30 augustus 2021 kunnen belanghebbenden reageren op het besluit. We starten nu met de voorbereidingen voor de definitieve inrichting. We streven er naar om eind dit jaar te beginnen. Dan is de straat in de eerste helft van 2022 klaar.

Vooruitlopend op de definitieve inrichting bouwen we de Van Berckelstraat in zoals in het ontwerp. We doen dit met tijdelijke verkeersmaatregelen. De Van Berckelstraat blijft dicht voor autoverkeer. We sluiten voor de zomervakantie de Kasterenbrug af en stellen de Rückertbrug in twee richtingen. Ook voeren we het tweerichtingsverkeer al in op een gedeelte van de Zuid Willemsvaart.