Gelijke kansen voor mensen met een beperking; Inclusie Agenda

15 juli 2021
Foto van een man die iemand voort duwt in een rolstoel

‘s-Hertogenbosch werkt aan een toegankelijke gemeente voor iedereen, ook voor inwoners met een beperking. Daarom hebben we samen met partners en ervaringsdeskundigen de Lokale Inclusie Agenda gemaakt. Met de acties uit de agenda gaan we komende jaren aan de slag. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een beperking zelfstandig en volwaardig mee kunnen doen aan het leven. Dat zij dezelfde kansen hebben als mensen zonder beperking.

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 10 mensen een beperking die invloed heeft op het leven van alledag. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We willen niet dat inwoners door hun beperking langs de zijlijn komen te staan. Elke inwoner moet kunnen sporten, werken, wonen, recreëren en zijn talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook inwoners met een beperking moeten in het alledaagse mee kunnen doen.  In ’s-Hertogenbosch doen we al veel goed. Maar we zijn er nog zeker niet. Met de Lokale Inclusie Agenda blijven we stappen vooruit zetten. ”

Actiepunten

De actiepunten gaan over: onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn, gezondheid en ondersteuning. Zo willen we bijvoorbeeld dat architecten en ontwikkelaars inwoners met een beperking voortaan betrekken bij het ontwerpen van nieuwe woningen. Zorgen we ervoor dat inwoners met een beperking in ieder stembureau zijn of haar stem kan uitbrengen. En  introduceerden we de Slim Parkeer App. Daarmee kunnen mensen met een beperking gemakkelijk een vrije parkeerplek in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch vinden.

Ervaringsdeskundigen

De Lokale Inclusie Agenda blijft in beweging. Er is volop ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De ervaringen van mensen met een beperking zijn daarbij belangrijk. Want zij kunnen als geen ander aangeven waar zij in het openbare leven tegen aanlopen. Ook werken we nauw samen met partners zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen, ondernemers en belangenorganisaties zoals het Gehandicaptenplatform.