Volgende stap handhaving Asfaltcentrale

22 juli 2021
Luchtfoto van de Asfaltcentrale

Aan het begin van dit jaar is bij de asfaltcentrale meer uitstoot van benzeen gemeten dan is toegestaan. Daarna heeft de asfaltcentrale aan de Veemarktkade een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat hoe de asfaltcentrale de uitstoot wil verminderen. De asfaltcentrale overschrijdt bij de laatste metingen in april/mei 2021 nog steeds flink de normen voor benzeen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs). Dit is de aanleiding voor een volgende stap in handhaving. Het college legt de asfaltcentrale een voornemen tot last onder dwangsom op.

Wethouder Roy Geers: “Met deze stap laten we zien dat de forse overschrijdingen van de normen onacceptabel zijn. We willen graag een schone en gezonde leefomgeving voor iedereen. Daarom is het noodzaak dat de asfaltcentrale gaat voldoen aan de geldende normen”.

Hoe nu verder?

De asfaltcentrale heeft tot en met 24 december 2021 de tijd om maatregelen te nemen, waardoor de normen voor benzeen en PAKs niet meer worden overschreden. De asfaltcentrale voert tijdens de zomer al enkele aanpassingen door. Door de aanpassingen is de verwachting dat de uitkomsten van de metingen lager zijn. In de winter vinden nieuwe aanpassingen plaats. De verwachting is dat daarna de asfaltcentrale voldoet aan de geldende normen. Als de asfaltcentrale dat op 24 december 2021 niet doet, leggen we de asfaltcentrale een dwangsom op.

Wat ging er aan vooraf?

Sinds 2018 is steeds meer bekend geworden over de uitstoot van benzeen bij het recyclen van asfalt. Benzeen is nauwelijks te ruiken en afhankelijk van de blootstellingsduur en de concentratie een kankerverwekkende stof. Daarom moet er altijd naar worden gestreefd dat er zo min mogelijk benzeen vrijkomt. De asfaltcentrale in ‘s-Hertogenbosch is een van de asfaltcentrales waar afgelopen jaar meer uitstoot van benzeen is gemeten dan toegestaan. De gemeente startte daarom op 26 maart 2021 een handhavingstraject en voert metingen aan de schoorsteen en op straatniveau uit. Bij het handhavingstraject volgt de gemeente de lijn van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS).

Achtergrondinformatie

Op de pagina Asfaltcentrale staat meer informatie over de stappen die we zetten. Zoals bijvoorbeeld het handhavingstraject, de onderzoeken die nu plaats vinden en antwoorden op veelgestelde vragen.