Raadsavond Informeren & Ontmoeten 30 augustus

25 augustus 2021
Tekening raadzaal

Locatie: Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Op maandag 30 augustus vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en Ontmoeten of stuur een mail via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

  • kredietverstrekking vervolgonderzoeken bereikbaarheid oostelijke gemeentedelen;
  • bestuurlijke reactie ontwerpstructuurvisie A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught;
  • ruimtelijke onderbouwing deelgebied F Gasthuiskwartier;
  • bestemmingsplan Markt 1, Rosmalen;
  • aanvraag verlenging gebiedsaanwijzing selectieve woningtoewijzing;
  • Legesverordening 2021;
  • gedragscode raads- en commissie niet-raadsleden ’s-Hertogenbosch 2021;
  • gedragscode college van burgemeester en wethouders ’s-Hertogenbosch;
  • fractievergoedingen 2020-2021.

Op de website van gemeenteraad staat meer informatie over deze onderwerpen. 

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 6 september besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 22 september, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.