Groen licht voor de herinrichting Onderwijsboulevard

23 september 2021
Impressie/tekening ontwerp Onderwijsboulevard

Samen met omwonenden, onderwijsinstellingen en ondernemers uit de buurt is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor het herinrichten van de Onderwijsboulevard. Het begon allemaal met het plan om de Onderwijsboulevard verkeersveiliger te maken zodat omwonenden en studenten veilig de weg over kunnen steken. Het definitieve ontwerp gaat nog verder: voetgangers en fietsers krijgen veel meer ruimte en het andere verkeer is te gast. Ook komen er aangename plekken waar inwoners en studenten elkaar kunnen ontmoeten. Samen met het toevoegen van veel meer groen dragen al deze aanpassingen bij aan een -gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Het college gaf op 21 september groen licht om deze plannen uit te voeren. De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2022 en vinden gefaseerd plaats.

Wethouder Mike van der Geld: “Het ontwerp is een mooie vertaling van de wensen en aandachtpunten die betrokkenen met ons deelden. Om de verkeersveiligheid te vergroten, veranderen we de huidige weg in een inrichting die meer bij een plein past. En we maken op 3 plekken een zone met een middenberm. Dat biedt ook ruimte voor vergroening. Zo vervangen we ongeveer 1.250 m2 verharding door groen. Daarnaast komen er banken om te ontmoeten op plekken die zo min mogelijk overlast veroorzaken voor bewoners. De toenemende verstedelijking in de Spoorzone maakt een groene, gezonde, prettige leefomgeving en openbare ruimte nog urgenter. Met dit plan kunnen we onze ambities waarmaken.”

Niet de hele Onderwijsboulevard richten we opnieuw in. We concentreren ons vooral op locaties waarbij voetgangers de Onderwijsboulevard kruisen. Zoals bij de ingang van de onderwijsinstellingen. Om onze ambities voor een groenere, veiligere indeling van de Onderwijsboulevard - met ruimte voor langzaam verkeer - mogelijk te maken, komen 18 (betaald-)parkeerplaatsen te vervallen. We hebben onderzocht of dit aantal ook lager kan. Maar dat betekent dat we de ambities niet halen, en de herinrichting van de Onderwijsboulevard niet de gewenste meerwaarde brengt. Wel vervallen de meeste parkeerplaatsen ter hoogte van Avans. Hier hebben bewoners minder behoefte aan een parkeerplek direct voor de deur. Daar staat tegenover dat er in het Paleiskwartier voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, zowel aan de straatzijde als in de parkeergarage.

Samen

Het ontwerp kwam tot stand in goed overleg met de omgeving. Hiervoor spraken we uitvoerig met een klankbordgroep: een vertegenwoordiging van bewoners, onderwijsinstellingen, studenten, ondernemers en andere relevante betrokken partijen. En via de website samen.s-hertogenbosch.nl/onderwijsboulevard dacht de buurt mee over de herinrichting. We hebben veel - overwegend positieve - reacties ontvangen. Hierbij is vooral aandacht gevraagd voor (bio)diversiteit, mogelijke overlast, verkeersveiligheid, parkeren en de terugkeer van bussen. Deze reacties hebben we meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. Ten opzichte van de eerdere wens om de hele Onderwijsboulevard af te sluiten - met als gevolg het vervallen van alle parkeerplaatsen - komt het definitieve ontwerp het beste tegemoet aan de ambities die we met elkaar voor ogen hebben. Om bewoners tegemoet te komen, onderzoeken we nog - separaat aan de herinrichting van de Onderwijsboulevard - of parkeren met de bezoekersregeling in de parkeergarage mogelijk kan worden gemaakt.  

Kunst en inbreng van studenten

Als gemeente vinden we ‘Interactieve kunst in de Spoorzone’ belangrijk. In het najaar geven we een kunstopdracht voor de Onderwijsboulevard waarbij kunstenaars in hun werk aandacht hebben voor groen en natuur in de stad. Dat doen we samen met de onderwijsinstellingen aan de Onderwijsboulevard. Ook betrekken we studenten bij de uitwerking van het beplantingsplan voor de herinrichting van de Onderwijsboulevard.

Bekijk het definitieve ontwerp

Ben je ook benieuwd hoe de Onderwijsboulevard eruit komt te zien? Bezoek dan deze website.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt. Hierbij houden we rekening met de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard. De nieuwbouw moet eerst klaar zijn voordat we met de werkzaamheden aan de openbare ruimte beginnen. Dit betekent dat we starten met de werkzaamheden ter hoogte van het Koning Willem 1 College, naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2022. Daarna volgen de andere twee locaties. Naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 maar dat is ook afhankelijk van de voortgang van de twee nieuwbouwlocaties van Avans en Palazzo. Omwonenden

Tijdens de nieuwbouw wordt geprobeerd eventuele overlast op de Onderwijsboulevard zo veel mogelijk te beperken. Alle betrokkenen zullen we tijdig informeren over de werkzaamheden en wat ze daarvan merken.