Initiatiefnemers voor bruisende Sluiswachterskade gezocht

16 september 2021
Foto van een huis bij de Sluiswachterskade aan de Van Veldekade

De locatie van de Sluiswachterskade is een plek met kansen in het gebied van het Zuid-Willemspark. Het Zuid-Willemspark, dat zich ontwikkelt van kanaal naar park, heeft de ambitie om een levendige en groene plek te zijn. Een gebied voor ontmoeting en recreatie. De Sluiswachterskade ligt vlakbij en onder de Lambooijbrug, aan de zijde van de Van Veldekekade. Per 17 september start de periode waarin initiatiefnemers zich kunnen inschrijven. Via een selectieprocedure kiezen we het beste initiatief. 
 
Wethouder Mike van der Geld: “We zijn op zoek naar initiatiefnemers die deze locatie kunnen laten bruisen. Passend voor de buurt en voor het Zuid-Willemspark. Zodat het een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Initiatieven die een relatie leggen met het water hebben onze voorkeur.”

Inschrijvingsleidraad 

Eerder deden we al een marktverkenning naar de mogelijkheden voor deze plek. Ook spraken we omwonenden. Dit namen we mee in een inschrijvingsleidraad. In dit document staat wat er wel en niet mogelijk is op de plek. Ook staan er zes thema’s in waarop we voorstellen beoordelen. Het gaat om de meerwaarde dat een plan voor het Zuid-Willemspark heeft, de functionele invulling, de inpassing op de locatie en in de omgeving, de meerwaarde voor de buurt, duurzaamheid en de financiële onderbouwing.  

Praktisch  

Iedereen die geïnteresseerd is en een concreet voorstel met een bedrijfsplan heeft, kan zich inschrijven tot en met 10 december. Op www.denbosch.nl/sluiswachterskade is de precieze informatie te vinden voor de inschrijving. In februari maken we bekend welke inschrijving geselecteerd is.