Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 september 2021

13 september 2021
Foto van de raadzaal vanaf boven gefotografeerd

Locatie: Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Op maandag 20 september 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en Ontmoeten of stuur een mail via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over:

 • wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit ‘deelname in BrabantRing’;
 • subsidieplafond subsidieregeling 'Tijdelijke stimulering startende makers' 2021-2022;
 • nota Parkeernormering 2021;
 • ruimtelijke onderbouwing Oude Apotheek, Regentenhuis en kavel 2 Gasthuiskwartier;
 • doelgroepenverordening betaalbare woningbouw ’s-Hertogenbosch 2021;
 • bestemmingsplan Vinkelsestraat 135, 139 en 139a Vinkel;
 • bestemmingsplan Vlek 21 Boschveld;
 • ruimtelijke onderbouwing Willemspoort Zuid;
 • bestemmingsplan Hoek Kooikersweg-Tilburglaan;
 • huisvestingsverordening 2021;
 • verordening Maatschappelijke Ondersteuning ’s-Hertogenbosch 2022;
 • gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en wijziging begroting 2021en 2022 GGD Hart voor Brabant;
 • regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2025 en Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en aanverwante taken, Regio Meierij en Bommelerwaard 2022-2025;
 • algemene subsidieverordening ’s-Hertogenbosch 2021.

Meer informatie over deze onderwerpen staat op de website van gemeenteraad.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 27 september besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 12 oktober 2021 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.