Sluitende begroting in onzekere tijden

24 september 2021
Foto van enkele eurobiljetten

Ondanks de onzekere tijden presenteert het college een sluitende begroting voor 2022. Daarmee wordt het solide financiële beleid van de afgelopen jaren voortgezet. Het college stelt in de begroting dat de gemeente ’s-Hertogenbosch, net als andere gemeenten, voor grote maatschappelijke opgaven staat. Naast de coronacrisis heeft de gemeente te maken met een grote woningbouwopgave. Ook vragen de uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid aandacht.

Wethouder Jan Hoskam: “In het laatste jaar van deze raadsperiode blijft het college aan deze opgaven werken. Daarbij bouwen we voort op de verbondenheid en veerkracht die in deze coronatijd zichtbaar was en nog steeds is.”

Afwachting Rijk

Ondanks een sluitende begroting voor volgend jaar blijven er wel grote financiële uitdagingen. De meerjarenbegroting laat een tekort zien dat oploopt naar € 7,4 miljoen in 2025. Hoe groot dat tekort daadwerkelijk zal zijn, hangt vooral af van wat het Rijk gaat doen. Wethouder Jan Hoskam daarover: “Op dit moment verkeren gemeenten in onzekerheid over de vraag hoeveel geld er van het Rijk komt. Het is daarom ook belangrijk dat er snel een nieuw kabinet komt. Toch zijn we voorzichtig optimistisch. Het lijkt er op dat het Rijk oog heeft voor de financiële problemen van gemeenten. Ook de herijking van het Gemeentefonds pakt voor ons voorlopig positief uit.”

Extra boa’s

De huidige financiële situatie maakt dat er voor 2022 geen ruimte is voor nieuw beleid. Wel is er voor komend jaar nog geld beschikbaar om extra boa’s in te zetten. Dat draagt bij aan meer veiligheid in de gemeente. Ook zet het college eenmalig geld in voor de verdere aanpak van armoede en schulden. Namelijk om de dienstverlening beter bereikbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Daarnaast blijft de stijging van de OZB het komend jaar beperkt tot de inflatiecorrectie.

De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens haar vergadering op dinsdag 9 november. Daarvoor zijn er verschillende commissievergaderingen waarin de begroting wordt besproken.