Aanpak deelmobiliteit

13 oktober 2021
Foto van deelfietsen

Gemeente ’s-Hertogenbosch is en blijft steeds op zoek naar nieuwe kansen om elke reis voor de gebruiker te verbeteren. We zetten ons in om duurzame initiatieven mogelijk te maken die een bijdrage leveren aan een schone en gezonde leefomgeving. Het college stelt de aanpak voor deelmobiliteit vast. Met deze aanpak stimuleren en faciliteren we diverse vormen van deelmobiliteit.

Zo voegen we aan het bestaande aanbod elektrische deelfietsen toe. En zorgen we er voor dat het gebruik van deelvervoer voor iedereen een volwaardige optie wordt en blijft in de dagelijkse vervoerskeuzes. Tegelijkertijd maken we afspraken met aanbieders over het voorkomen en snel oplossen van overlast in de openbare ruimte.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We zien dat het aanbod van deelvervoer in onze gemeente groeit. Veel inwoners maken al gebruik van dit aanbod. En dat is goed, want deelmobiliteit kan een goede aanvulling zijn op het bestaande duurzaam vervoeraanbod. Met deze aanpak scheppen we duidelijkheid naar de aanbieders en inwoners. Zodat het gebruik van deelvervoer voor iedere verkeersdeelnemer een volwaardige, schone en logische keuze wordt met een minimale overlast in de openbare ruimte”.

Wat gaan we doen?

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner gebruik kan maken van het deelmobiliteitssysteem. En zelf een keuze kan maken voor het gebruik van bijvoorbeeld een deelfiets, deelauto of een andere mogelijkheid. Op een eigen gekozen moment.

Daarnaast formuleren we doelen en spelregels voor de aanbieders waarbij we in 2022 de afspraken vastleggen in een vergunningensysteem. Daarbij maken we ook afspraken over het voorkomen en oplossen van overlast in de openbare ruimte.

Tot die tijd werken we met samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende aanbieders van deelmobiliteit. In deze periode kijken we vooral naar wat werkt en wat niet. Met als doel een zo gebruiksvriendelijk aanbod te krijgen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. We gaan de komende tijd verder ervaring opdoen met een beperkt aantal aanbieders. Dit doen we stapsgewijs. Over een jaar verwachten we voldoende ervaring te hebben en gaan we vergunningen introduceren.