Brand AVI: reactie burgemeester

14 oktober 2021
Burgemeester Jack Mikkers

14-10-2020 Den Bosch Burgemeester Jack Mikkers van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Foto: Sandra Peerenboom

Weer een brand aan de Rietveldenkade. Helaas. Eén die gepaard gaat met een grote impact op de wijde omgeving. Inwoners hebben last van de rookontwikkeling afkomstig van de brand. Voor nu, volg de instructies van de Veiligheidsregio en laat hulpdiensten hun werk doen. Deze professionals zijn hard aan het werk om de brand te blussen.

Naar aanleiding van de laatste brand heb ik een duidelijk signaal gegeven aan de provincie Noord-Brabant. Die werkt vanuit haar bevoegdheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving aan het vervolgtraject na de laatste brand richting het bedrijf.

De gemeente is goed op de hoogte gehouden hoe de provincie dit heeft opgepakt. Zo is bij ons bekend dat het verschrotingsbedrijf zelf stappen heeft gezet om de brandveiligheid te verbeteren. Om die maatregelen te formaliseren, is een omgevingsvergunning van de provincie nodig.

De provincie heeft de gemeente vorige maand– als wettelijk aangewezen adviseur – in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de aanvraag. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt.

In het advies aan de provincie is verzocht om toe te zien op daadwerkelijke uitvoering van alle in het brandveiligheidsrapport voorgestelde maatregelen. Ook heeft de gemeente richting de provincie aangegeven dat het ons verstandig lijkt dat – het liefst op korte termijn – een nieuwe, alomvattende revisievergunning voor de hele inrichting komt.

Hoewel er stappen zijn genomen, zijn onze zorgen over de brandveiligheid niet weggenomen. De brand van vandaag illustreert dat. Het is de tweede keer in korte tijd dat we nu met zo’n brand te maken hebben. En dat vraagt wat van ons als gezamenlijke overheid. En ik ga hier uiteraard verder over in overleg met de provincie, want de veiligheid van onze inwoners staat voorop.