Op je snelheid letten én sparen voor West

5 oktober 2021
Foto van de snelheidsmeter op de Churchilllaan

Om de automobilisten en eigen wijkbewoners te wijzen op hun verkeersgedrag staat er van 5 oktober t/m 26 oktober 2021 een snelheidsmeterspaarpot in de Churchilllaan. Dit is een zogenaamde spaarpot waarbij iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt zorgt dat er gespaard wordt voor een doel in de wijk. Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de maximale snelheid houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. De bestuurder ziet een duim omhoog, en het gespaarde bedrag dat in een digitale spaarpot valt. Dit is een van de acties uit het project Samen maken we ‘s-Hertogenbosch Veiliger.

Met deze actie zetten we in op de verkeersveiligheid op de Churchilllaan en de nabijgelegen basisscholen. De opbrengsten van deze spaarpot besteden we aan Talentontwikkeling en Gelijke Kansen. Zo willen we met het gespaarde bedrag bijdragen aan sportvoorzieningen in West en voor de inrichting van het terrein van 4West.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners veilig van A naar B kunnen reizen. Of dat nu met de auto, de fiets of te voet is. En dat geldt zeker voor schoolgaande kinderen. Veiligheid is niet altijd te bereiken met  verkeersmaatregelen. Ook gedrag en bewustwording spelen een belangrijke rol. Met de snelheidsmeter kunnen we een mooie combinatie maken. Weggebruikers die veilig rijden sparen voor extra voorzieningen bij jongerencentrum 4West.”

Samen maken we West veiliger

Eind 2020 heeft de gemeente een vragenlijst over veiligheid uitgezet in de wijk West, gevolgd door een bijeenkomst. Dat doet de gemeente in alle wijken en dorpen, om de veiligheid en de veiligheidsgevoelens te onderzoeken en verbeteren. In West is dit nu afgerond.  Bewoners hebben verbeterpunten genoemd en oplossingen bedacht om er voor te zorgen we samen de verantwoordelijkheid pakken om ’s-Hertogenbosch nog veiliger te maken.

Bij het onderzoek werd onder meer aangegeven dat in de Churchilllaan erg hard wordt gereden en dat ook het verkeersgedrag van vele automobilisten beter kan. En dat terwijl er twee basisscholen aan de Churchilllaan liggen. Daardoor vonden mensen deze straat onveilig voor bewoners, fietsers en schoolgaande kinderen.