Raadsavond Informeren & Ontmoeten 11 oktober 2021

6 oktober 2021
Tekening van een raadzaal

Locatie: Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Op maandag 11 oktober 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en ontmoeten of neem contact op via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen.

Hier kunt u uw mening over geven:

  • begroting 2022;
  • opnemen Bossche Stadsdelta in verkenningsfase Structuurfonds;
  • belastingvoorstellen 2022.

Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt. Meer informatie over deze onderwerpen staat op de website van Raadsinformatie

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 18 oktober 2021 besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 9 november 2021 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.