Samen maken we de wijk West veiliger

15 oktober 2021
Foto van de Amazones in het Paleiskwartier

Hoe gaat het met de veiligheid in de wijk West? Een terugblik op onze vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners over dit onderwerp. Op 30 oktober nodigen we inwoners van de Kruiskamp uit die plannen hebben om hun buurt veiliger te maken. 

Aandacht voor en oplossingen

In de wijk West vonden inwoners het belangrijk dat er aandacht was voor verkeersgedrag, jongeren op straat en zwerfvuil. Ook gaven ze aan wat er goed gaat in de wijk. Zo zijn er buurtpreventieteams actief waarin inwoners samen zorgen voor een veiligere wijk.

Inwoners bedachten verschillende oplossingen, zoals: 

  • extra sport en activiteiten bij jongerencentrum 4West
  • meer snelheidscontroles
  • project Wijkhelden: bewoners krijgen ondersteuning bij het schoonhouden van hun buurt

Burgemeester Jack Mikkers: “Iedereen vindt prettig wonen belangrijk, van jong tot ouder. We wilden graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Heel fijn dat iedereen zo betrokken is. En dat er mooie ideeën ontstaan. Zoals de snelheidsmeterspaarpot in de Churchilllaan. Een oplossing ontstaan uit onze gezamenlijke aandacht voor een veilige omgeving.”

De snelheidsspaarpot is een zogenaamde spaarpot waarbij iedere automobilist die zich aan de snelheid houdt zorgt dat er gespaard wordt voor een doel in de wijk. 

Onderzoek in heel ‘s-Hertogenbosch

We willen de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners verbeteren. Dit vraagt om maatwerk, want de situatie per wijk verschilt. Het vraagt ook om het meer betrekken van inwoners en organisaties. Dat doen we in gesprek en met enquêtes. En we doen dit in alle wijken en dorpen. Eind dit jaar verwachten we heel ’s-Hertogenbosch te hebben gehad. 
Op basis van de cijfers, de resultaten uit de enquête en een bewonersavond zijn er verschillende onderwerpen benoemd. Wil je meer inzichten lezen? Zie hiervoor de samenvatting (pdf).

Hoe verder?

Sommige inwoners hebben zelf een plan over hoe ze hun buurt veiliger en leefbaarder kan worden. We onderzoeken hoe we hen daar bij kunnen ondersteunen. Daarom doen we een proef waarbij we in gesprek gaan met inwoners.  De proef is om te onderzoeken hoe je inwoners op het gebied van veiligheid kan laten meedenken en -doen. Binnenkort zijn we in de Kruiskamp. Daarnaast doen we de proef ook in Empel, Maliskamp en Maaspoort.

Op zaterdag 30 oktober (9:30 – 11:30 uur) staan in het Beatrixpark kraampjes van o.a. de politie, de brandweer en de gemeente. Wie er niet bij kan zijn, kan een mail sturen via het digitale contactformulier.