Samen werk maken van Gelijke Kansen

1 oktober 2021
Man en een vrouw op een podium tijdens een presentatie

Tijdens de Meetup Gelijke Kansen, op donderdagavond 30 september in de Gruyterfabriek, gaven de ruim 50 aanwezigen het startschot voor de Gelijke Kansen Community ’s-Hertogenbosch. Op uitnodiging van wethouder Kâhya bespraken zij hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen van ‘s-Hertogenbosch zich van ‘opstaan tot slapen gaan’ in een fijne en veilige omgeving bevinden. Een omgeving waarin ze trots kunnen zijn op zichzelf en hun talenten volop kunnen ontwikkelen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt, met als doel om uiterlijk in januari 2022 een concrete actie-agenda vast te stellen.

Kansen op het ontdekken van talenten

“’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten”, aldus wethouder Ufuk Kâhya van talentontwikkeling. “Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van hun talenten. Dat vinden wij onacceptabel. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis. Als gemeente kunnen we dat nooit alleen; daarvoor hebben we álle professionele partners in onze gemeente nodig. Samen starten we daarom de Gelijke Kansen Community. Samen dragen we bij aan fundamentele veranderingen voor kinderen en hun omgeving, door belemmeringen weg te nemen en positieve ervaringen toe te voegen.”

Doelstellingen programma Gelijke Kansen

In de Gelijke Kansen Community werkt de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met partners uit onder andere onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Samen ontwikkelen zij concrete projecten en interventies die bijdragen aan één of meer van de volgende doelstellingen:

  • Het bieden van steun, stimulans en uitdaging in de reis op weg naar volwassenheid
  • Het bieden van nieuwe positieve en inspirerende ervaringen in de directe omgeving
  • Het bieden van toegang tot mensen die als positief voorbeeld kunnen dienen
  • Het weghalen van belemmeringen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen

Echt kind kunnen zijn

Zorgen voor gelijke kansen betekent: zorgen voor een fijne, veilige omgeving voor alle kinderen. Vanaf het moment dat ze opstaan, totdat ze weer slapen gaan. Maar hoe zorg je daar dan voor – als docent, als jongerenwerker, als voetbalcoach of buurtbrigadier? Alle aanwezigen waren het daarover eens: dat kunnen we alleen samen. Wethouder Kâhya: “Samen zorgen we ervoor dat kinderen ook echt kind kunnen zijn. Dat ze zichzelf kunnen zijn, met hun eigen unieke talenten. Dat er een omgeving rondom elk kind is die daarbij helpt, en zorgt voor zelfvertrouwen wanneer het kind twijfelt, en die uitdaagt uit om talenten ook echt te ontwikkelen. We willen alle kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, en dat er altijd mensen dicht bij hen zijn die helpen wanneer dat nodig is.”