Aardgasvrij wordt het nieuwe normaal

4 november 2021
Luchtfoto vanaf het Brugplein

Voor verwarmen, koken en warm water gebruiken we nu veelal aardgas. Aardgas kent de laatste tijd een enorme prijsstijging kent. Voor iedereen is het mogelijk eigen verbruik van aardgas te verminderen. Dat kan door het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Denk aan het isoleren van je woning. Dat begint al bij het plaatsen van tochtstrips of tochtborstel voor de brievenbus. Op het vervangen van aardgas is op verschillende manier winst te behalen. Fijn voor klimaat, portemonnee en je manier van wonen. In de zogenaamde Transitievisie Warmte (TVW) omschrijft de gemeente ’s-Hertogenbosch hoe zij denkt te komen tot een aardgasvrije omgeving in 2050. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Transitievisie Warmte 1.0

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven is een lange weg. De eerste stappen worden nu geschetst in de TVW. Hierin spreken we van startbuurt en onderzoeksbuurten. ’t Zand is een startbuurt: hiervoor is al een concreet plan voor het alternatief op aardgas. Bovendien zijn voor de uitvoering capaciteit en middelen beschikbaar. Bij onderzoeksbuurten gaat het om het verkennen van de mogelijkheden. Hierbij kan de uitslag ook zijn dat aardgasvrij nu nog helemaal niet haalbaar en/of betaalbaar is.

Wethouder Mike van der Geld (wethouder Klimaat en Energie): “Overgaan op aardgasvrij is een belangrijke en mooie ontwikkeling waar we samen met anderen voor aan de lat staan. De stijging van de prijzen van aardgas, kunnen we ook zien als een versneller naar een aardgasvrije omgeving. Niet alleen vanwege de kosten, ook om klimaatneutraal te worden èn fijn te kunnen wonen.” Al in 2019 zijn vijf buurtinitiatieven geselecteerd om actief aan de slag te gaan met het vraagstuk aardgasvrij. Daar wordt veel van geleerd. Wat werkt wel, en wat moeten we anders aanpakken.

Lering trekken uit onderzoeksbuurten

Maar om de klimaatdoelstellingen te halen willen we meer buurten betrekken. Naast de vijf al bestaande buurten (Hintham, De Buitenpepers, Zuid, Sparrenburg, ’t Zand) zijn drie extra buurten in het vizier. Deze worden voorgedragen aan de raad om te toetsen of de buurten kansrijk zijn. Door de aanwezigheid van onder andere gestapelde bouw in de betreffende buurten kan een collectief duurzaam warmtesysteem een heel goed alternatief zijn voor aardgas. Het gaat dan om de buurten Aawijk Noord en Zuid en Grevelingen (Rijnstraat). Uiteraard informeren we de bewoners hier vroegtijdig over en betrekken en informeren we hen over wat een onderzoeksbuurt inhoudt.

Besluit de gemeenteraad om het voorstel voor de drie extra buurten over te nemen dan ontvangen de betreffende inwoners ruim voordat er verkennende onderzoeken plaatsvinden bericht. Dat kan overigens nog wel een aantal jaar duren. Verschillende partijen trekken samen op wat betreft de onderzoeken: gemeente, woningcorporaties, Farent en woningeigenaren. Voor onderzoeksbuurten worden nadrukkelijk nog geen uitvoeringsplannen gemaakt. Het gaat om een verkenning of een uitvoeringsplan voor dit gebied kansrijk is.

Zelf nu al aan de slag

Woningbezitters kunnen nu al aan de slag. Energie besparen door te isoleren is een belangrijke eerste stap. Verder is energie slim gebruiken en duurzaam opwekken een vervolgstap. Denk hierbij aan elektrisch koken, zonnepanelen en warmte opwekken met een duurzame (hybride) installatie.  Heel veel informatie hierover vind je op de website van Brabant Woont Slim. Een landelijke standaard voor woningisolatie kan pandeigenaren ook verder helpen in het besparen van energie. Meer info hierover vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe nu verder?

De gemeente ’s-Hertogenbosch levert de Transitievisie Warmte eind 2021 aan bij het Rijk. Voordat dat gebeurt, moet de visie goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Dit staat op de agenda voor 7 december aanstaande. Tenslotte wordt de TVW minimaal 1 x in de vijf jaar geactualiseerd. Het plan wordt dan aangepast op basis van de laatste inzichten, ontwikkelingen en ervaringen.