Gemeente op koers bij huisvesting vergunninghouders

5 november 2021
Foto van drie meisjes die elkaar vasthouden

Nederland heeft sinds enige tijd te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Ook is sprake van een lage uitstroom van vergunninghouders uit de asielzoekerscentra naar woningen. Hierdoor is de druk op asielzoekerscentra in Nederland de laatste maanden flink toegenomen.

Om die druk te verminderen heeft de provincie Noord-Brabant een beroep op gemeenten gedaan om hun taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders versneld uit de voeren.

Op koers

De gemeente ’s-Hertogenbosch ligt wat betreft die taakstelling op koers. Voor dit jaar zijn nog niet alle 130 toegewezen vergunninghouders gehuisvest.

Samen met de woningbouwcorporaties en Vluchtelingenwerk spannen we ons uiterst in ze allemaal onderdak te bieden. Zo zijn we vergevorderd met het plan om 12 alleenstaande minderjarige vergunninghouders op een locatie in de stad te huisvesten.

Autotron

Om deze druk te verminderen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch van de provincie Noord-Brabant en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen.

Het verzoek is om op korte termijn een noodopvang in te richten. Dat is voor de periode van maximaal één jaar. Een noodopvang van rond de 300 asielzoekers op het terrein van Autotron.

Het college heeft het verzoek in behandeling genomen en neemt op korte termijn een definitief besluit hierover. Wethouder Mike van der Geld: “We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze positieve ervaringen in het verleden, als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen”.

Informeren omgeving

De naaste omgeving van de mogelijke noodopvang bij Autotron, informeren we via een bewonersbrief. Wanneer er een besluit genomen is, communiceren we daarover ook met hen. Als meer zicht is op de plek waar we 12 jonge vergunninghouders willen huisvesten, leggen we contact met de omwonenden daar.