Jongerencentrum de Poort blijft open

3 november 2021
Foto van het gebouw

Het beeld is ontstaan dat de gemeente jongerencentrum de Poort wil sluiten. Dat is niet het geval. De gemeente heeft per 1 april 2021 de subsidie aan Stichting Jeugdwerk Maaspoort beëindigd. Deze stichting ontving tot die datum subsidie voor het verzorgen van jongerenwerk in het jongerencentrum. Omdat de stichting sinds 1 april geen rol meer heeft bij het uitvoeren van het jongerenwerk, heeft de gemeente haar gevraagd om het pand te verlaten. Jongerencentrum de Poort blijft gewoon open voor alle jongeren uit ’s-Hertogenbosch Noord. HambakenConnect en PowerUp073 gaan er activiteiten organiseren. Ook de open inloop blijft bestaan.