Positief advies over DTV als lokale omroep

5 november 2021
Logo DTV

Als het aan het college van B en W ligt vervult DTV ook de komende 5 jaar de rol van lokale omroep in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om hierover een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media.

DTV is sinds 2017 actief in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op 31 januari van dat jaar wees het Commissariaat van de Media de omroep aan als lokale publieke media-instelling van de gemeente. Deze aanwijzing loopt af op 31 januari 2022.

Succes en waardering

De gemeente hecht veel waarde aan onafhankelijke lokale journalistiek. “DTV Den Bosch heeft met veel succes en waardering invulling gegeven aan de zendmachtiging de afgelopen jaren. In dit licht is er geen reden om DTV Den Bosch geen volgende periode te gunnen”, aldus het college. DTV was overigens de enige kandidaat die zich voor de aanwijzing heeft gemeld.

Om in aanmerking te komen voor de aanwijzing moet een omroep aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet DTV een vastgesteld deel van haar uitzendtijd besteden aan informatieve, culturele of educatieve programma’s. Dat kunnen nieuwsprogramma’s zijn, maar ook programma’s waarin bijvoorbeeld sport, cultuur of gezondheidszorg centraal staat.

De gemeenteraad neemt op dinsdag 7 december een besluit over het voorstel.