Raadsavond Informeren & Ontmoeten 15 november 2021

9 november 2021
Tekening van een raadzaal

Locatie: Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7

Op maandag 15 november 2021 vindt de raadsavond Informeren en Ontmoeten plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 20.30 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op de pagina Informeren en ontmoeten of neem contact op via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen.

Hier kunt u uw mening over geven:

 • wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit Ondersteuning Brabanthallen in Coronatijd;
 • advies aanwijzen lokale publieke media-instelling;
 • ruimtelijke onderbouwing Permanente voorziening Watersportvereniging Engelermeer;
 • declaratie ruimen explosieven 2021;
 • ruimtelijke onderbouwing Oude Apotheek, Regentenhuis en kavel 2 Gasthuiskwartier;
 • Transitievisie Warmte 1.0 ’s-Hertogenbosch;
 • burgerinitiatief Brabantbadlocatie;
 • verklaring van geen bedenkingen plaatsing flexibele woningen voor maximaal 15 jaar;
 • exploitatieplan Nuland-Oost herziening 2021;
 • verordening gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit ’s-Hertogenbosch;
 • planstudiefase project lage Diezebrug;
 • gewijzigde horecaverordening 2017;
 • Managementrapportage 2021;
 • wijzigen Reglement van Orde 2019 t.b.v. Informeren & Ontmoeten;
 • wijzigen belastingverordeningen 2022.

Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt. Meer informatie over deze onderwerpen staat op de website van Raadsinformatie

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 18 oktober 2021 besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 7 december 2021 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.