Sinterklaas kiest Bossche binnenstad voor alle inkopen

9 november 2021
Foto van Sinterklaas op de Sint-Jan

Sinterklaas heeft besloten op zondagmiddag 14 november inkopen te gaan doen voor alle Bossche kinderen. Dat is gróót nieuws, want meestal doet Sinterklaas dit in het geheim. Maar in dit bijzondere coronajaar hoopt Sinterklaas toch de verwachtingsvolle Bossche kinderen spontaan te ontmoeten!

Sinterklaas is op zondag 14 november in het begin van de middag in de binnenstad en zal dan – samen met zijn pieten - in winkelstraten langsgaan om niet alleen inkopen te doen, maar ook om tekeningen in ontvangst te nemen en misschien hier en daar ook wel te poseren voor een selfie.  Kwebbelpiet vertelde ook dat de route van Sinterklaas een groot geheim blijft. We hebben geprobeerd hem te verleiden tot het vertellen van de route, maar dat lukte niet. Wél verzekerde hij dat niemand de Sint hoeft te missen. “In de mooie, kleine binnenstad van ’s-Hertogenbosch komt iedereen Sinterklaas of zijn pieten beslist wel één keertje tegen”, aldus deze woordvoerder van Sinterklaas. En ja, Sinterklaas hoopt van harte alle Bossche kinderen zondag 14 november in de binnenstad tegen te komen.

Achtergrond

De deze week afgekondigde maatregelen om de pandemie verder tegen te gaan, laten een gerichte aankomst van de Sint bij het Bolwerk en een officieel welkomstmoment op het bordes van het Bossche stadhuis niet toe. Daarmee komt de reguliere intocht van de Sint met zijn pieten in de Bossche binnenstad helaas te vervallen. De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het zoeken naar mogelijkheden. Daarbij is door het bestuur van de stichting de wens uitgesproken geen maatregelen te treffen die kinderen zouden kunnen uitsluiten (QR-codes, polsbandjes etc). Uiteindelijk is – mede na overleg met de gemeente - deze invulling voor zondag 14 november besproken. De nadruk nu zal liggen op het informeel aanwezig zijn van Sinterklaas in het centrum, natuurlijk vergezeld van zijn pieten en prachtige entourage. En natuurlijk houden we rekening met de logistiek en ieders veiligheid.