Digitale Gehandicaptenparkeerkaart

3 december 2021
Foto van een gehandicaptenparkeerplaats verkeersbord

Fotograaf: M. Alders

Op 3 december, Wereld Gehandicapten Dag, tekenen we een intentieverklaring om mee te doen aan het project ‘Digitale Gehandicaptenparkeerkaart’. Met dit project wordt het voor inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart makkelijker om digitaal te parkeren. Dit doen we door landelijk de kentekens van auto’s met een gehandicaptenparkeerkaart te registreren in één systeem.

Om digitaal te kunnen parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart, moeten mensen één keer hun nummerbord registreren. Daarna kunnen zij digitaal parkeren in de twintig gemeenten die meedoen aan het project, waaronder Breda, Eindhoven en Tilburg.

We hebben het Gehandicaptenplatform ’s-Hertogenbosch betrokken bij dit project. Zij zetten hun ervaring in om deze landelijke registratie aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Aanvraag digitale gehandicaptenparkeerkaart

De komende maanden werken we de invoering en het gebruik van de digitale gehandicaptenparkeerkaart verder uit. Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan ontvangt u in de tweede helft van volgend jaar bericht. Hierin leest u meer informatie over de digitale gehandicaptenparkeerkaart en hoe u deze kunt gaan gebruiken.

Wat is digitaal parkeren?

Digitaal parkeren betekent dat er geen papieren parkeerkaartje, vergunning of gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit ligt. U betaalt uw parkeertijd bij een automaat of via een app waarbij u uw kenteken invoert. Bij digitaal parkeren zijn ook parkeervergunningen online gekoppeld aan een nummerbord. Vanaf volgend jaar is het dus ook mogelijk om uw kenteken te registeren voor een digitale gehandicaptenparkeerkaart. Door parkeren te digitaliseren, wordt controle door een scanauto mogelijk.

Inclusieve gemeente

’s-Hertogenbosch wil een gemeente zijn waar iedereen prettig kan wonen, werken en leven. Alle inwoners moet een eerlijke kans krijgen om mee te doen binnen de mogelijkheden die je hebt. Ook mensen met een beperking. Daarom is er de Lokale Inclusie Agenda. Hierin laten we zien hoe we de komende jaren gelijke kansen geven aan inwoners met een handicap. Ook als het gaat om vervoer. We willen schoon, slim en veilig vervoer voor iedereen. Dit noemen we inclusieve mobiliteit. Inwoners met een handicap moeten zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen verplaatsen. Als gemeente helpen we hierbij met hulpmiddelen en assistentie.