Eerste Hulp bij Geldzaken voor de energierekening

16 december 2021
Foto van een radiator en op de grond radiatorfolie

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen om de groep inwoners die te maken krijgt met een stijgende energierekening en die niet in staat zijn deze te betalen. Vanuit het Rijk is een aanvullende compensatie beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Voor een groep inwoners is dit mogelijk niet voldoende om de hogere energierekening te kunnen betalen. Daarom roepen we inwoners die problemen hebben met het betalen van hun energierekening  op om zich te melden bij Eerste Hulp bij Geldzaken. Samen kijken we naar oplossingen.

Wat is er aan de hand?

Er is sprake van een uitzonderlijke situatie op de energiemarkt. De energieprijzen, en in bijzonder die van gas, zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Daarom heeft het Rijk de energiebelasting verlaagd. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen volgend jaar een extra bijdrage van het Rijk. Voor een aantal huishoudens stijgt de energierekening echter zo veel, dat ze moeite krijgen met het betalen ervan. Deze huishoudens willen we ondersteunen.

Wat gaan we doen?

Eerste Hulp bij Geldzaken is hét loket van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor inwoners met zorgen en vragen over geldzaken. Door mee te kijken naar de financiële situatie, kunnen we maatwerkadvies en -ondersteuning geven. We vinden het belangrijk dat iedere inwoner rond kan komen. De ondersteuning van het Rijk voor de stijgende energiekosten, helpt daarbij. We roepen inwoners die problemen hebben op, om op tijd aan te kloppen bij Eerste Hulp bij Geldzaken. Wethouder Huib van Olden: “Een aantal inwoners kan in de knel komen door de hoge energierekening. Het kan en mag niet zo zijn dat inwoners hierdoor niet meer hun boodschappen kunnen betalen of schulden krijgen. We laten hen niet in de kou staan en  willen hen ondersteunen Bij Eerste Hulp bij Geldzaken kijken we naar de persoonlijke situatie en zorgen we voor een oplossing op maat.”

Dubbel duurzaam

Om een vuist te maken tegen energiearmoede moeten we inwoners ook helpen keuzes te maken die over een tijd werken. Wethouder Mike van der Geld (Duurzaamheid):

“We willen nu passende ondersteuning bieden aan inwoners die in de problemen dreigen te komen. Tegelijk willen we voor alle inwoners naar onze toekomst kijken. Samen moeten we bezien hoe we huishoudens die met minder geld moeten rondkomen, kunnen betrekken in deze energietransitie. Want besparen en opwekken van energie is goed voor ieders portemonnee, en voor een fijne en duurzame leefomgeving. Daar werken we met elkaar naartoe door ook aanvullend in te zetten op energiemaatregelen voor iedereen.”

We delen tips om energie te besparen. Inwoners kunnen bovendien al gebruik maken van subsidies voor duurzame maatregelen via Brabant Woont Slim (BWS). En energieadvies aanvragen bij 073 Energie. Aanvullend daaraan werken we aan een besparingsprogramma waarmee we inwoners ondersteunen bij duurzame oplossingen in en aan hun woning. We zullen daarin ook het geld die het Rijk beschikbaar stelt, betrekken. Voor de grotere maatregelen werken we samen met de Bossche woningcorporaties.

Belangrijke stap

Door de combinatie van financieel advies en ondersteuning én tips voor duurzamer gebruik van de woning, maken we een belangrijke stap als het gaat over het aanpakken en voorkomen van energiearmoede.

Eerste Hulp Bij Geldzaken: telefoonnummer (073) 615 51 55, digitaal contactformulier