Evenementen op kalender 2022 gepland!

9 december 2021

Het is ook voor de organisatoren van evenementen een ongewisse periode. De vraag voor veel van hen is of hun evenement door kan gaan. Toch hebben we in deze coronatijd voor 2022 een evenementenkalender opgesteld, waar er ruim 130 op staan.  

Wethouder Mike van der Geld: “In Cultuurstad van het Zuiden willen we voor 2022 graag vooruitkijken. Het is belangrijk houvast te bieden aan evenementenorganisatoren en de omgeving, voor zover dat mogelijk is. We hopen natuurlijk van harte op een bruisend jaar. De evenementenkalender is nodig omdat we daarmee oog hebben voor een goede spreiding, in tijd en plek. En zorgen voor een aantrekkelijk aanbod voor iedere smaak. Waarbij we ruimte willen maken voor jongerenevenementen.” 

Nieuwe plekken ontdekken voor jongeren 

We willen graag meer ruimte bieden voor evenementen. Vooral voor jongeren zijn de mogelijkheden nu nog te beperkt.  En dat vinden we belangrijk omdat we daarmee ook voor hen een aantrekkelijke stad blijven. Dit is een keuze die de gemeenteraad in 2019 heeft gemaakt in het Evenementenbeleid. We hebben daarom samen met organisatoren gekeken naar nieuwe mogelijkheden. In 2022 geven we de ruimte op het parkeerterrein naast het Sportiom, bij het Engelermeer en aan de Oosterplas. Hiermee bieden we meer ruimte aan evenementen zoals Smèrrig, Paradijs van het Zuiden en Losjes

Gesprek met omgeving

We vinden het ook belangrijk om te bepalen wat er mogelijk is op locaties. Daarom zijn we in gesprek gegaan met omwonenden van de nieuwe locaties. Deze gesprekken geven richting aan de eisen die we stellen aan de organisatoren tijdens hun vergunningsaanvraag. 

Meer aanvragen dan plek

’s-Hertogenbosch is populairder dan de ruimte die we hebben voor evenementen. De aanmeldingen van organisatoren, hebben we beoordeeld en waar mogelijk een plaats gegeven op de evenementenkalender. Hierin hebben we keuzes moeten maken welke aanvragen wel en niet.  Hierbij houden we rekening met het aanbod. Dit moet een juiste mix worden van oude bekenden en vernieuwing, voor jong en oud en voor elke portemonnee. Ook zorgen we voor een gelijkmatige spreiding in de hele gemeente.