Inwoners realiseren hun droom voor een betere toekomst

16 december 2021
Foto van zes borden die in het zand liggen, waarop de doelen staan beschreven

Veel inwoners zetten zich in voor een gezondere, schonere en socialere toekomst. Als gemeente ondersteunen we hen daarbij via de subsidie Sustainable Development Goals. Zo kunnen we samen werken aan een betere toekomst.

In 2021 ondersteunen wij via deze subsidieregeling 6 projecten. Deze projecten worden zowel binnen als buiten ’s-Hertogenbosch uitgevoerd. Samen maken we zo de wereld een stukje groener, gezonder en socialer.

“Met deze projecten werken we samen aan een betere toekomst. Via subsidieregeling Sustainable Development Goals kunnen deze ideeën van inwoners realiteit worden.” aldus wethouder Ufuk Kâhya.

Welke projecten steunen we dit jaar?

  • Waterbank Minitopia stimuleert het hergebruik van restwater door het grootschalig opslaan van hemelwater en dit in tijden van droogte te gebruiken voor het besproeien van planten.
  • Bomenhub Minitopia zorgt voor een bomenhub waar zaailingen van bomen een plek krijgen om te overwinteren, zodat ze in het plantseizoen naar een nieuwe plantlocatie gebracht kunnen worden.
  • Stichting Transfarmers Plantenasiel zorgt voor een plantenasiel op de Graafseakker om zo het verspillen en vernietigen van planten te voorkomen en het aanleggen van een groene tuin voor iedereen.
  • Studenten van het Koning Willem I college ontwikkelen een verplaatsbare kas die dient als extern klaslokaal/leerwerkplek voor jongeren in het Bossche onderwijs.
  • Stichting Stepping Stone Liberia verbetert de economische positie van inwoners in Liberia door het bouwen van een kippenhuis en het trainen en begeleiden van inwoners.
  • Voedselproject Lekol Pero voorziet kinderen in Haïti van een gezonde en warme maaltijd op school.

Deze projecten krijgen ieder een subsidie van rond de 4500 euro.

Wat zijn Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen richten zich op armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook op duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Alle 17 doelen zijn op de website van SDG Nederland te lezen. Voor het aanpakken van deze doelen is het belangrijk om internationaal samen te werken. Alleen door samen overal ter wereld hieraan te werken kunnen we grote uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede en gezondheid aanpakken.