Nieuwe zeilhavens Ooster- en Zuiderplas

9 december 2021
Schetstekening nieuwe watersportpaviljoen Engelermeer

Schetstekening watersportpaviljoen Engelermeer

Als het aan het college ligt, worden de zeilhavens aan de Ooster- en Zuiderplas vernieuwd. En komt er extra budget voor het realiseren van het watersportpaviljoen bij het Engelermeer. Hiervoor is nu onvoldoende geld in de begroting van de gemeente opgenomen. Het college stelt aan de raad voor om te schuiven met bestaande budgetten. Daarmee komt er voldoende geld beschikbaar voor de zeilhavens en het watersportpaviljoen.

Zeilhavens

De zeilhavens aan de Ooster- en Zuiderplas zijn meer dan 40 jaar oud. En de steigers en kades moeten nodig worden vervangen. Nu leidt de situatie regelmatig tot gevaarlijke taferelen en zijn de beide verenigingen beperkt in hun activiteiten. Bedoeling is dat de zeilhavens weer veilig en bruikbaar worden voor de verenigingen. Het college stelt de raad voor om voor de zeilhavens een investeringskrediet van € 500.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar beschikbaar te stellen.

Watersportpaviljoen Engelermeer

De gemeente besloot eerder € 394.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het watersportpaviljoen bij het Engelermeer. Dit is niet voldoende omdat er extra kosten zijn ontstaan door bijvoorbeeld gestegen materiaalkosten. Het college wil het budget verhogen met € 200.000.

Gereserveerd geld anders inzetten

Voor de nieuwe zeilhavens en de nieuwbouw van het watersportpaviljoen Engelermeer is extra budget nodig. Het gaat dan om € 700.000 met een afschrijvingstermijn van 40 jaar.

Het college wil hiervoor twee bestaande budgetten (gedeeltelijk) gebruiken. Het gaat om een gedeelte van de beschikbare €1,3 miljoen voor nieuwbouw kleedkamers MHC Rosmalen. Daarvan wil het college € 100.000 gebruiken. Natuurlijk is hierover eerst overleg geweest met de hockeyclub. Er is afgesproken om samen met de club een plan te maken. Dat plan gaat over het uitbreiden van het clubhuis en het renoveren van de kleedkamers.

Verder kiest het college ervoor om het hele budget (€ 600.000) dat staat gereserveerd voor het renoveren van sporthal de Hambaken nu te gebruiken voor de zeilhavens en het watersportpaviljoen. De sporthal heeft een redelijke staat van onderhoud. Ook zijn er afgelopen tijd verbeteringen aangebracht in het sportpark Hambaken. Dat maakt dat renovatie nu minder dringend is.