Opnieuw invallen met vuurwerkvondsten en lachgas

2 december 2021
Foto van een bedrijfspand dat wordt gecontroleerd

Deze week hebben we een vervolg gegeven aan de vuurwerkinvallen die we vorige week deden samen met de politie. Bij de acties werd er in totaal ruim 250 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De aanleiding hiervoor was informatie over illegaal vuurwerk. Op basis van verschillende meldingen en vermoedens werden deze week met succes nog zes woningen, twee bedrijven en 9 garageboxen gecontroleerd.

Opnieuw vondst grote hoeveelheid vuurwerk

Op een bedrijfslocatie aan de Goudenheuvel werd een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. In een aangrenzende bedrijfslocatie waar illegaal arbeidsmigranten verbleven, werd geconstateerd dat vluchtroutes waren afgesloten. De afgesloten vluchtroutes in combinatie met het gevonden vuurwerk kunnen gevaar opleveren. Ook voor de directe omgeving. De onveilige situatie is dan ook meteen beëindigd. Vluchtroutes zijn vrij gemaakt en de aangetroffen grote hoeveelheid illegaal vuurwerk is in beslag genomen. Opsporen van illegaal vuurwerk blijft tot en met de jaarwisseling een aandachtspunt.

Vulstation lachgas

In een bedrijfspand aan het Vogelplein werd achter een dossierkast een verborgen ruimte gevonden. In deze ruimte bevond zich een lachgasvulstation. Dit is niet alleen verboden, maar de grote hoeveelheid gas zorgt ook voor een gevaarlijke situatie voor de omgeving. Tevens stonden er meerdere voertuigen die gevuld waren met flessen lachgas, in strijd met de vervoers- en opslagregels, klaar om bezorgd te worden. Op last van burgemeester Mikkers is deze locatie direct gesloten. Alle gevaarlijke voorwerpen zijn afgevoerd. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) doet verder onderzoek naar deze vondst. De politie en gemeente onderzoeken een eventuele relatie tussen de vondsten op beide locaties.

Burgemeester Mikkers: “Iedereen wil fijn en veilig kunnen wonen. Illegaal vuurwerk past hier niet in, en hetzelfde geldt voor de opslag van lachgas. Dan heb ik het nog niet eens over de risico’s van vuurwerk afsteken en gevaren van lachgas voor je gezondheid. Ik ben blij dat de hoeveelheden zijn weggehaald van de plek waar onze inwoners wonen en leven. En let op: vuurwerk afsteken mag sowieso niet, lachgas gebruiken is niet goed voor je, en kan gevaarlijk zijn!”

Wat kunt u doen bij overlast?

Als u overlast ervaart door vuurwerk, vermoed dat iemand illegaal vuurwerk bezit of andere misstanden ziet vragen wij u het volgende te doen:

  • Meld dit bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.
  • Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
  • Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34.
  • Bij dreigende / noodsituaties belt u 112.

Melden van ‘vuurwerk’ schade(s) openbare ruimte

Maak uw melding via het online meldingsformulier.