Platanen Boschveldweg gered

22 december 2021
Foto van platanen op Boschveldweg

We hebben de resultaten van het onderzoek naar een nieuwe plek voor de ondergrondse trillingswerende constructie (TROC) bij de Boschveldweg ontvangen. Uit dit onderzoek blijkt dat de wand langs het spoor aan de Boschveldweg zo kan worden geplaatst dat 29 van de 34 platanen kunnen blijven staan.

Van vijf platanen is dit nu nog niet zeker. Maar ze worden zeker niet op voorhand gekapt. Deze vijf staan dichtbij de geplande wand. Of ze kunnen blijven staan, kan pas worden beoordeeld tijdens het voorbereiden en plaatsen van de wand. Verwachting is dat de wand tussen 2025 en 2028 wordt geplaatst.

Wethouder Kâhya: ‘De uitkomst van het onderzoek is goed nieuws. We zijn verheugd dat de gezamenlijke inspanning van bewoners, ProRail en gemeente nu tot dit positieve resultaat leidt. Natuurlijk blijven we ons samen met hen inspannen om ook de laatste vijf bomen te behouden. We zorgen er zo samen voor dat het prettig en veilig wonen blijft in de Boschveldweg”.

Andere locatie van de wand

In 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen over het tracé voor het Programma Hoogfrequent Spoor Meteren Boxtel. Onderdeel daarvan is dat er meer goederentreinen door ’s-Hertogenbosch gaan rijden. Dat betekent dat bewoners aan de Boschveldweg te maken kunnen krijgen met meer trillingen. Om dat te voorkomen, moet er een ondergrondse wand komen.

In het besluit staat deze wand op de plek waar nu 27 platanen staan. Deze zouden dan gekapt moeten worden. De bewoners van de Boschveldweg en de gemeente wilden de bomen behouden. We zijn hierover in gesprek gegaan met het ministerie en ProRail. Ze wilden samen met ons zoeken naar een andere locatie voor de wand. En dat is gelukt.

Onderzoek ProRail

ProRail concludeert dat de wand dichter bij het spoor kan komen. Daarvoor moeten er wel gebouwen op het terrein van NS worden gesloopt. NS moet hiervoor nog toestemming geven. Alleen ter hoogte van het relaishuis kan de wand niet dicht bij het spoor. In dat huis zitten de technische installaties van de aan- en besturing van het naast gelegen spoor. Het relaishuis kan dus niet worden gesloopt. Op dat stuk komt de wand dichter bij de weg te liggen. En daar staan de 5 platanen.

Komende periode gaan de gemeente, NS en het ministerie verdere afspraken met elkaar maken. Het is aan de minister om daarna een definitief besluit te nemen.