Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 december

14 december 2021
Foto van de raadzaal

Op maandag 20 december vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties vanaf 19.00 uur hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via onze website en YouTube.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Raadsavond of mail via het digitale contactformulier.

De raad gaat beslissen over

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen.

Hier kunt u uw mening over geven:

  • planstudiefase project lage Diezebrug;
  • gedeeltelijke herbestemming investeringskrediet zeilhavens Ooster- en Zuiderplas en watersportpaviljoen Engelermeer;
  • bestemmingsplan Heesch-West met bijbehorend bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West;
  • ruimtelijke onderbouwing Kerkdijk 7-9 Nuland;
  • kredietvoorstel aanschaf inzamelvoertuigen elektrisch en waterstof;
  • statutenwijzigingen Openbaar Onderwijs;
  • vierde wijziging Algemene Plaatselijk Verordening ’s-Hertogenbosch 2016;
  • wijzigen verordening rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 2015.

Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

Meer informatie over deze onderwerpen staat op onze website.

Info is te vinden via de website van 's-Hertogenbosch Notubiz.

Hoe gaat het verder?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 17 januari 2022 besproken tijdens commissievergaderingen. Deze kunt u zien op de website van Raadsinformatie.

Als voorbereiding op de raadsvergadering 1 februari 2022 kunt u kijken op de website van 's-Hertogenbosch Notubiz, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.