Samen zorgvuldig komen tot autoluwe binnenstad

15 december 2021
Foto van de Sint Josephstraat

Om te zorgen dat de historische binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar blijft, willen we graag komen tot een autoluwe binnenstad. Een binnenstad waar we fietsen, lopen, deelmobiliteit en openbaar vervoer stimuleren. En die selectief toegankelijk is voor autoverkeer. Het nemen van maatregelen daarvoor is ingewikkeld. We hebben daarbij ook te maken met verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met alle belanghebbenden. Uiteindelijk maakt de gemeente een integrale afweging. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar leefbaarheid, economie, bereikbaarheid.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Om te komen tot een selectief toegankelijke binnenstad moeten er keuzes worden gemaakt. Dan is het belangrijk om te weten wat inwoners en belanghebbenden daarbij belangrijk vinden. Maar ook dat we maatregelen nemen zodra het kan. Zo zorgen we voor een bereikbare binnenstad waar het aangenaam wonen, verblijven en werken is. Een binnenstad met schone lucht en ruimte voor ontmoeting.”

Interviews en mobiliteitsarena

We zijn gestart met het interviewen van verschillende belanghebbenden (zoals Hartje Den Bosch, Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad, logistieke partijen en bewonersgroepen). Die gesprekken gaan over de verschillende manieren waarop we het selectief toelatingssysteem kunnen uitvoeren. De laatste interviews vinden deze maand plaats.

Daarna (januari 2022) organiseren we een mobiliteitsarena met alle deelnemers van de interviews. Resultaat van de arena is een overzicht van verschillende mogelijkheden voor de uitvoering en de maatregelen voor de korte termijn. Het college neemt begin 2022 hierover een besluit.

Invulling uitwerken

Daarna werken we dit verder uit. Ook dan nemen we waar mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen. Wanneer het nodig is, voeren we onderzoeken uit. Denk aan verkeersonderzoeken, technische uitwerking van mogelijke oplossingen en juridische trajecten. We lopen gelijk op met andere processen zoals de zero-emissie zone in 2025 en slimme stadslogistiek. Ook proberen we aan te sluiten bij andere acties vanuit het economisch actieplan voor de binnenstad.

Maatregelen

Op dit moment zijn al maatregelen genomen. Zo sloten we in overleg met bewoners de Mgr. Prinsenstraat af om verkeersoverlast in de omgeving te beperken. Ook nemen we op korte termijn kleine maatregelen in de Sint Josephstraat en plaatsten we als proef plantenbakken in de Sint Jorisstraat. We zijn ook met verschillende bewonersgroepen in gesprek over maatregelen in hun woonomgeving.