Stijging verwacht in productie woningbouw

16 december 2021

De verwachting is dat de productie van woningbouw in de komende jaren stijgt. Dat blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaalbericht over woningbouw. Dit jaar komt de woningproductie naar verwachting uit op ruim 850 woningen. Voor volgend jaar is de verwachting dat er tenminste 1.100 nieuwe woningen in de gemeente bij komen. Voor 2023 ligt het verwachte aantal tussen de 900 en 1.100.

Deze cijfers zijn gebaseerd op bouwprojecten die al lopen, in voorbereiding zijn of waarvan de procedures reeds zijn gestart. Ook voor dit jaar was een groot aantal woningen in voorbereiding. Door onder andere leveringsproblemen bij (af)bouwmaterialen schuift de oplevering van een paar grote projecten door naar volgend jaar, zoals bijvoorbeeld de Zuiderschans. Die wordt nu in 2022 opgeleverd.

Wethouder Roy Geers: “Ik ben blij dat de woningproductie een stijgende lijn kent. Er is een stevige ambitie om in 10 jaar tijd minimaal 10.500 nieuwe woningen te bouwen. En die wil ik samen met alle betrokken partijen als woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers heel graag waarmaken. En het is ook hard nodig. Het aantal woningzoekenden is enorm. En de vraag naar betaalbare woningen neemt nog steeds toe.” 

Woningen derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar zijn 183 nieuw woningen gerealiseerd. Dat zijn er 156 door nieuwbouw en 27 door transformatie. Het gaat bijvoorbeeld om woningen in de Haverleij bij Engelen, in Boschveld, in De Groote Wielen en in Vinkel. Ook zijn er tijdelijke woningen opgeleverd in de Meerendonk.