Eigen bijdrage Wmo 2022

12 januari 2022
Foto van enveloppen die naast elkaar liggen

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurde in de afgelopen weken twee brieven naar inwoners die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners konden in deze brieven de hoogte van hun eigen bijdrage voor 2022 lezen. In de brief van december 2021 klopte de hoogte van de eigen bijdrage voor 2022 niet. In de brief van januari 2022 stond wel het goede bedrag. De eigen bijdrage is het bedrag dat inwoners zelf meebetalen voor de hulp vanuit de Wmo.

Eigen bijdrage in brief van 28 december 2021 klopt niet

Het CAK gebruikte in december voor de berekening van de eigen bijdrage voor 2022 de verkeerde inkomensgrenzen. Hierdoor klopt het bedrag voor de eigen bijdrage in die brief niet.

Eigen bijdrage in brief van 14 januari 2022 klopt wel

Het CAK gebruikte in januari voor de berekening van de eigen bijdrage de goede inkomensgrenzen. In deze brief lezen inwoners wat hun eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wmo is voor 2022.

Wij vinden het vervelend dat inwoners in de tweede brief niet konden lezen dat het bedrag in de eerste brief niet klopte. Het CAK kon dit niet aan de brief toevoegen, omdat de brieven automatisch in het systeem zijn gemaakt.

Over het CAK

Het CAK is een landelijke organisatie. Zij stellen de hoogte van de eigen bijdrage vast en innen de eigen bijdrage. Hiermee helpen ze de gemeenten in Nederland. Op de website van het CAK leest u meer over hun ondersteuning bij de Wmo.

Nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. U kunt op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur bellen naar telefoonnummer (073) 615 51 55.