Bosch onderwijsinnovatie akkoord goed voor studenten

22 februari 2022
Een man zit achter een laptop

Hoe mooi is het om als student aan de slag te gaan met een maatschappelijk relevant thema, daarbij nieuwe vaardigheden op te doen en bij te dragen aan de stad waarin je studeert? Als het aan de zeven Bossche onderwijsorganisaties voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs en aan de gemeente ’s-Hertogenbosch ligt, wordt dat voor iedere student werkelijkheid. Onlangs sloten de partijen daarvoor het convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord.

Als het aan de ondertekenaars van het convenant ligt, kan iedere student tijdens zijn opleiding minimaal één keer deelnemen aan een project waarbij een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Dat kan een vraagstuk zijn op het gebied van duurzaamheid, data (Den Bosch Datastad) of positieve gezondheid (Samen Gezond). Waar mogelijk sluiten die vraagstukken aan bij projecten waaraan de gemeente ’s-Hertogenbosch op dat moment werkt. 

Binnen ieder project werken de studenten nadrukkelijk samen met onderzoekers, docenten én met studenten van andere opleidingen en andere scholen. Op die manier draagt de samenwerking ook bij aan bredere kennis en meer onderlinge waardering voor de verschillende studierichtingen en -niveaus. 

Talentontwikkeling

Wethouder Ufuk Kâhya van Talentontwikkeling: “Studenten krijgen hiermee de kans om hun talenten nog meer te ontwikkelen. Door de intensieve samenwerking met studenten, docenten en onderzoekers van andere opleidingen en scholen bouwen ze niet alleen aan nieuwe ideeën voor maatschappelijke vraagstukken, ze doen ook zelf nieuwe vaardigheden en kennis(sen) op. En natuurlijk is het mooi dat ze hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de stad waarin ze studeren. Winst voor iedereen, dus.”

Ook Sarah Wilton, bestuurder bij Avans Hogeschool, is verheugd met de samenwerking waarin het Bossche mbo, hbo en wo gezamenlijk aan dezelfde ambities werken. “Leren van en met elkaar, in theorie en praktijk en daarbij ook relevant zijn voor ‘s-Hertogenbosch is iets waar wij allemaal naar uitkijken.”

De manier van werken die in het convenant centraal staat, is niet helemaal nieuw voor de scholen en de gemeente. Sinds 2019 werken ze al nauw samen binnen de City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch. Dit landelijk initiatief wil het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven versnellen door studenten, docenten en onderzoekers hierbij te betrekken. Met dit akkoord wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd en uitgebreid.

Corona Challenge

In de gemeente ’s-Hertogenbosch leidde deze samenwerking de afgelopen jaren al tot een aantal mooie projecten. Neem bijvoorbeeld het project ‘Wijk Vliertkwartier’. Studenten en docenten van de HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en het Koning Willem I College werken daarbij samen met de gemeente aan een aantal thema’s binnen de gebiedsontwikkeling in het Vliertkwartier. Een ander project is de Corona Challenge die vorig jaar plaats vond. Daarbij haalden studenten van Avans Hogeschool, Fontys en Koning Willem I College verhalen rondom leed, veerkracht en betrokken burgerschap in coronatijd op en legden deze vast in foto’s, schilderijen, filmpjes, muziekclips en documentaires.