Begin april advies coalitie

22 maart 2022
Foto van panden in de binnenstad

Vandaag heeft de heer Pechtold de lijsttrekkers geïnformeerd over het proces van de verkenning. Daarin heeft hij ook de vragen benoemd die hij centraal zal stellen in de gesprekken. En een algemene tijdsplanning aangegeven.

Alexander Pechtold is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar wat een vruchtbare coalitie voor de nieuwe raadsperiode zou kunnen zijn: “Dit verzoek kwam van de lijsttrekker van de grootste partij na de raadsverkiezingen, en heb ik met graagte geaccepteerd. Met dit proces wil ik op korte termijn beginnen.”

Opzet verkenningsfase

Het voornemen is om deze week (week 12) te beginnen met de gesprekken. Dat gebeurt met alle fracties. De lijsttrekker wordt uitgenodigd, die een tweede persoon bij het gesprek kan betrekken. De gedachte nu is dat de informateur begin april een advies aan de gemeenteraad kan geven.

In de gesprekken staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe duidt u de verkiezingsuitslag?
  • Wat zijn voor uw partij inhoudelijk de drie belangrijkste punten waarvan u verwacht dat die bij andere partijen gevoelig liggen?
  • Ziet u voor uw partij een rol in de coalitie?
  • Zo ja, hebt u kandidaten voor het wethouderschap beschikbaar die naar uw inschatting gedragen worden door andere partijen?
  • Welke coalitiesamenstelling heeft uw voorkeur.

Op basis van de eerste ronde van gesprekken, bekijkt de informateur of een tweede ronde gesprekken nodig is. Om zo tot een stevig advies over de coalitievorming te komen. Die gesprekken kunnen in week 13 plaatsvinden.