Bossche Zomer voor iedereen

24 maart 2022
Mensen zitten samen op een terras

We willen de inwoners en bezoekers van ‘s-Hertogenbosch ook dit jaar een leuke en inspirerende Bossche Zomer bieden. Stond die van 2020 en 2021 nog in het teken van Corona om elkaar veilig te ontmoeten en eindelijk weer te ondernemen, deze zomer pakken we door. Bossche inwoners, organisaties en instellingen krijgen de mogelijkheid om bijzondere en verbindende initiatieven te presenteren. Ook nu weer op verrassende locaties, de zogeheten hotspots.

Wethouder Mike van der Geld: “We willen een Bossche Zomer die ontmoetingen tot stand brengt op verrassende plekken. Die ‘s-Hertogenbosch neerzetten als Cultuurstad van het Zuiden. En die samen brede doelgroepen aanspreken. We blijven zoeken naar vernieuwing en verrassing. Zodat we samen ‘s-Hertogenbosch leuk maken tijdens de zomer.”

De Bossche Zomer 2022 biedt net als eerder ruimte aan initiatieven die de ontmoeting en/of samenwerking bevorderen. Ook staat een Bossche oorsprong of touch (made in ’s-Hertogenbosch) centraal. En lef, ondernemerschap, creativiteit en innovatie of een unieke beleving, zijn onderdeel. Dit jaar worden ook verdere stappen gezet in de samenwerking met de culturele sector. Doel is het programma te verrijken.

Breed aanbod verspreid over gemeente

Het aanbod in activiteiten moet een mix zijn van verrassende horecalocaties, sportactiviteiten, cultuuraanbod, sociaal maatschappelijke activiteiten. Zowel in en aan de rand van de Bossche binnenstad als dicht bij huis in de wijken. Voor jong en oud, voor valide en mindervalide, gratis en betaald. Voor commerciële en niet-commerciële organisaties, plannen met een lange en korte doorlooptijd en voor klein- en grootschalige activiteiten.

Het Bossche Zomer Collectief

Het Bossche Zomer Collectief (BZC) geeft deze editie vorm. Het is een samenwerking van verschillende Bossche partijen uit de culturele sector, de commercie, de horeca en sociaal-maatschappelijke instellingen. De gemeente voert de regie op de samenwerking met het BZC. Dat doet ze door contacten en expertise op het gebied van sport, wijkmanagement, marketing en communicatie, cultuur en evenementen in te zetten in een integraal ambtelijk projectteam. Daarnaast vervult ze naast het zijn van subsidieverstrekker de publiekrechtelijke rol in de zin van het verlenen van vergunningen of toestemmingen voor het gebruik van de openbare ruimte.