Controle gedoogregels coffeeshops

24 maart 2022
Foto van hennepplant

Volgens de Opiumwet is de handel van cannabis verboden. In coffeeshops wordt dit bedrijfsmatig gedoogd, wanneer er voldaan wordt aan de gedoogregels. Op deze criteria voeren we periodiek controles uit. Dat doen we samen met de politie.
In de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we vijf coffeeshops. Tijdens een controle op de gedoogregels, maandag 21 maart bleek dat de voorraden van vier coffeeshops voldeden. Bij 1 coffeeshop is een 1,5 kilogram cannabis ingenomen, omdat hier teveel voorraad aanwezig was.  

In een coffeeshop aan de Hinthamerstraat troffen we een illegale woonsituatie aan. Op dit worden de maatregelen die hier tegen genomen worden bekeken en onderzocht. 

Burgemeester Mikkers: “De gedoogregels voor coffeeshops zijn belangrijk om overlast en handel van softdrugs tegen te gaan. Controle hierop hoort erbij. Het is goed te zien, dat we tijdens de controle alle medewerking gekregen hebben van de coffeeshops. En dat de regels door de meesten goed gevolgd worden. Zo kunnen we samen een leefbare situatie voor de omgeving creëren”.