Controle op inkoop en opkoop van (tweedehands) goederen

23 maart 2022
Foto van materiaal dat is gevonden tijdens bedrijfscontroles

In Nederland is vorig jaar landelijk het DOR/DOL in het leven geroepen. Dat zijn twee registratieverplichtingen. Op deze manier wordt het doorverkopen van gestolen goederen via handelaren en opkopers moeilijk gemaakt. En helpen we heling te voorkomen. Afgelopen dinsdag, 22 maart, hielden we samen met politie een controle op deze registraties.

Controle

Tijdens de controle op dinsdag 22 maart zijn twaalf bedrijfscontroles uitgevoerd. Uit deze controles bleek dat vijf bedrijven geen Digitaal Opkoop Register bijhielden. Deze bedrijven worden, waar nodig, geholpen door de gemeente om het register op orde te krijgen. Tijdens de controle is ook gekeken naar milieuovertredingen en handhaving van bestemmingsplannen. Bij verschillende bedrijven zijn diverse overtredingen geconstateerd van illegale woonvoorziening, goederen ten behoeve van hennep, harddrugs en fraude aan meterkast. Deze overtredingen worden vervolgd.

DOR/DOL

Opkopers en handelaren zijn verplicht alle goederen die zij aanbieden te registreren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Daarnaast moeten deze opkopers zich ook registreren als opkoper in het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Zonder partij die het overneemt, kan het stelen van goederen als zinloos ervaren worden door de crimineel. Door de controle en inzet op deze registratie maken we het criminelen lastig om via legale verkoopadressen van hun illegale en gestolen goederen af te komen.

Stop Heling!

Ook jij kunt onbewust meewerken aan het kopen van gestolen goederen. En dat is strafbaar. Controleer voordat je iets tweedehands koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat op de website van Stop Heling.