Gemeente bouwt aan de toekomst

11 maart 2022
Foto van twee mensen op een balkon bij de JP Coenstraat

In 2021 zijn bijna 750 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarnaast zijn nog circa 50 woningen toegevoegd door onder meer woningsplitsing. Het aandeel sociale woningbouw bedroeg vorig jaar maar liefst 42%. Dat is fors hoger dan de 30% dat als minimum geldt. Het aantal midden huur en goedkopere woningen moet nog groeien. Dat aandeel is in 2021 ongeveer 13%. Daar verrichten we de komende jaren extra inspanning op.

Dit zijn enkele cijfers uit de jaarlijkse voortgangsrapportage over het gemeentelijk woonbeleid. Behalve een terugblik kijken we ook vooruit. Wethouder Roy Geers is positief over de toekomst: “We blijven ons onverminderd inzetten op betere en meer evenwichtige slaagkansen voor woningzoekenden. Specifiek voor de laagste inkomens en mensen die moeilijk een woning kunnen vinden. Dat doen we samen met alle partners in onze gemeente. De verwachting is dat er in 2022 zo’n 1.100 nieuwe woningen bij komen. En dat is goed nieuws, want dat vergroot de kans op een woning.”

Wonen voor iedereen

Vorig jaar is een aantal bijzondere projecten tot stand gekomen. Het gaat om wonen voor specifieke doelgroepen. Aan de Markt in Rosmalen is er nieuwe huisvesting voor jongvolwassenen met een autistische stoornis. Die wonen hier onder begeleiding. En de voormalige schoollocatie aan de Mozartsingel in Zuid is prachtig omgevormd tot wonen voor mensen met een beperking. Dat is gebeurd op initiatief van de ouders.

Samen bouwen

In 2021 was er ook aandacht voor samen bouwen. Zo is gestart met de realisatie van Boschgaard bij het Van Roosmalenplein. Dat is heel bijzonder, omdat daar wordt samengewerkt aan de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast heeft de gemeente de locatie ‘Gaasterland’ in Noord aangeboden voor samenbouw. Groepen kunnen zich nog tot 1 april melden met een aansprekend plan. Daarna maakt de gemeente een keuze. Ook komt er weer ruimte voor collectieve zelfbouwers in de Pelgrimsche Hoeve in Nuland en in de Vinkelse Slagen.

Duurzame toekomst

De woningcorporaties leverden een mooie duurzame prestatie met de renovatie van meer dan 1.000 woningen en het plaatsen van ongeveer 4.500 zonnepanelen. Daarnaast kregen meer dan 600 woningeigenaren advies over energiebesparing. En heeft de gemeente in ruim 15.000 woningen kleinere energiebesparende maatregelen kunnen faciliteren. Deze aandacht voor de bestaande woningvoorraad blijft ook in de komende jaren prominent op de agenda staan.