Hoogstraat – Raadhuisstraat Rosmalen klimaatbestendiger

29 maart 2022
Foto raadhuisstraat Rosmalen

De herontwikkeling van het terrein in de Hoogstraat-Raadhuisstraat is volop aan de gang. Op deze plek wordt hard gewerkt aan de bouw van 37 huurappartementen. En iets noordelijker in de Hoogstraat wordt de laatste hand gelegd aan 22 koopappartementen. Aansluitend op de nieuwbouw gaan we ook de openbare ruimte van de Hoogstraat en een deel van de Raadhuisstraat en Brouwerijstraat opnieuw inrichten. Het schetsplan hiervoor is klaar en besproken met een bewonersdelegatie. In dit plan is aandacht voor meer bomen in de straat en na de bouw wordt ook de parkeerbalans voor het centrum (blauwe zone) hersteld. Deze aanpassingen gaan ook bijdragen aan een aan gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving.

Het ontwerp voor de openbare inrichting is tijdens een inloopbijeenkomst op 28 maart met alle belanghebbenden gedeeld.

Wat gaan we aanpassen?

We gaan de openbare ruimte opnieuw inrichten in de Hoogstraat en in de Raadhuisstraat tussen de Venstraat en de Dorpsstraat. In beide straten komt een infiltratieriool te liggen. Dit riool leggen we ook aan in de Nieuwstraat tussen de Hoogstraat en de Dorpsstraat, en in het noordelijke deel van de Brouwerijstraat. Een infiltratieriool zorgt ervoor dat het regenwater gescheiden wordt van het afvalwater. Het regenwater wordt gedoseerd afgegeven aan de bodem. Daarnaast veranderen we de parkeersituatie. De parkeerplaatsen in de blauwe zone in de Hoogstraat worden meer verspreid over de Hoogstraat en het deel van de Raadhuisstraat. En om te zorgen voor een groenere leefomgeving planten we straatbomen en richten we groenvakken in.

Wethouder van der Geld: “Groen draagt bij aan een fijne en gezonde leefomgeving. Het zorgt ook voor verkoeling en het vangt een deel van het overtollige regenwater op. Door de aanleg van een infiltratieriool kunnen we het regenwater opvangen en vasthouden. Daarmee kunnen we droogte tegengaan en de grondwatervoorraden aanvullen. Hiermee verminderen we gelijk de belasting van rioolzuivering. Belangrijke aanpassingen om onze gemeente duurzaam, klimaatbestendig en groen te maken.”

Planning definitieve herinrichting openbare ruimte

Na de afronding van het ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden, kiezen we een aannemer die de openbare ruimte voor ons inricht. We gaan pas aan de slag met de openbare ruimte als de bouw van 37 huurappartementen nagenoeg is afgerond. Deze appartementen komen te liggen op de hoek van de Hoogstraat en Raadhuisstraat in Rosmalen. De bouwwerkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 klaar.